Grondwater metingen voor: Wijnjeterperskar

  • geplaatst op 11 april 2017
TELEMETRIELOCATIEID
L6011
LOCATIE
Wijnjeterperschar
Maaiveld hoogte
2.29
Omschrijving
De grondwaterstand wordt bij dit meetpunt op verschillende dieptes gemeten. Eén peilbuis meet de grondwaterstand boven de leemlaag op een diepte van circa 1 meter onder het maaiveld. De andere peilbuis meet de grondwaterstand (stijghoogte of grondwaterdruk) op een diepte van ruim 5 meter onder het maaiveld. De diepere peilbuis meet de waterstand onder de (kei)leemlaag. <br><br> De bovenste 30 centimeter van de bodem bestaat uit een dun laagje veen. Daaronder zit tot 1 meter beneden het maaiveld een zandlaag. Vanaf hier begint een dikke (kei)leemlaag van 4 meter dik. Onder deze leemlaag bevindt zich weer een zandlaag. <br><br> In dit natuurgebied komen veel verschillende zeldzame planten voor. Voor het behoud van deze planten moet in de herfst en winter de grondwaterstand zich rond het maaiveld bevinden. In de zomer mag de grondwaterstand niet verder zakken dan ongeveer 40 centimeter onder het maaiveld.

ondiep grondwater

Datum Waarde
07-03-2023 20:00 2,22
08-03-2023 20:00 2,21
09-03-2023 20:00 2,18
10-03-2023 20:00 2,26
11-03-2023 20:00 2,25
12-03-2023 20:00 2,26
13-03-2023 20:00 2,26
14-03-2023 20:00 2,27
15-03-2023 20:00 2,25
16-03-2023 20:00 2,25
17-03-2023 20:00 2,23
18-03-2023 20:00 2,22
19-03-2023 20:00 2,21
20-03-2023 20:00 2,21
21-03-2023 20:00 2,26

diep grondwater

Datum Waarde
07-03-2023 20:00 2,07
08-03-2023 20:00 2,05
09-03-2023 20:00 2,03
10-03-2023 20:00 2,10
11-03-2023 20:00 2,12
12-03-2023 20:00 2,17
13-03-2023 20:00 2,21
14-03-2023 20:00 2,22
15-03-2023 20:00 2,19
16-03-2023 20:00 2,18
17-03-2023 20:00 2,17
18-03-2023 20:00 2,15
19-03-2023 20:00 2,13
20-03-2023 20:00 2,10
21-03-2023 20:00 2,14