Grondwater metingen voor: Terschelling Duinen

  • geplaatst op 11 april 2017
TELEMETRIELOCATIEID
L6010
LOCATIE
Sterneplak
Maaiveld hoogte
2.72
Omschrijving
Dit meetpunt bestaat uit twee peilbuizen met verschillende lengtes. Eén peilbuis heeft een lengte van bijna 2 meter. De andere buis heeft een lengte van bijna 7 meter. Hierdoor kan de waterdruk (stijghoogte) op twee verschillende dieptes worden gemeten. <br><br> Het Sterneplak is een duinvallei gelegen in een natuurgebied met unieke planten. Veel planten staan op grond die zomers aan de oppervlakte uitdroogt en ‘s winter kletsnat is. Het grondwater stroomt op veel plekken vanuit de hoger gelegen duinen naar de duinvallei en komt in de vallei uit de grond (kwel).

ondiep grondwater

Datum Waarde
07-03-2023 20:00 2,43
08-03-2023 20:00 2,40
09-03-2023 20:00 2,38
10-03-2023 20:00 2,43
11-03-2023 20:00 2,41
12-03-2023 20:00 2,40
13-03-2023 20:00 2,48
14-03-2023 20:00 2,50
15-03-2023 20:00 2,42
16-03-2023 20:00 2,45
17-03-2023 20:00 2,41
18-03-2023 20:00 2,41
19-03-2023 20:00 2,40
20-03-2023 20:00 2,39
21-03-2023 20:00 2,49
22-03-2023 20:00 2,47

diep grondwater

Datum Waarde
07-03-2023 20:00 2,37
08-03-2023 20:00 2,36
09-03-2023 20:00 2,35
10-03-2023 20:00 2,37
11-03-2023 20:00 2,36
12-03-2023 20:00 2,36
13-03-2023 20:00 2,39
14-03-2023 20:00 2,41
15-03-2023 20:00 2,38
16-03-2023 20:00 2,38
17-03-2023 20:00 2,36
18-03-2023 20:00 2,36
19-03-2023 20:00 2,35
20-03-2023 20:00 2,34
21-03-2023 20:00 2,38
22-03-2023 20:00 2,38