Lemmer (Woudagemaal)

  • geplaatst op 24 juni 2014
Locatie Naam
Lemmer (Woudagemaal)
Locatie ID
L014Ai2
Meetpunt Type
Water
Toelichting Locatie
Grafiek Meting
Waterstand D.F. Woudagemaal bij Lemmer in meter ten opzichte van het NAP. De blauwe lijn is de Friese boezemwaterstand, de rode lijn is de buitenwaterstand (IJsselmeer). Een gesloten groene balk onderin het scherm geeft aan wanneer het gemaal in werking is en er geloosd wordt op het IJsselmeer. Wanneer een rode balk zichtbaar is wordt er via de nabijgelegen inlaten Teroelsterkolk water vanuit het IJsselmeer ingelaten. (Voor het laden van de grafiek even geduld a.u.b...) Grafiek met actuele gegevens van dit meetpunt