Gaarkeuken

  • geplaatst op 24 juni 2014
Locatie Naam
Gaarkeuken
Locatie ID
L012Ai1
Meetpunt Type
Water
Toelichting Locatie
Meetpunt Gaarkeuken De sluis in het Van Starkenborghkanaal in Gaarkeuken vormt de scheiding tussen de boezem van Wetterskip Fryslân en de Electraboezem van Waterschap Noorderzijlvest. Via Gaarkeuken wordt Fries boezemwater doorgevoerd naar de Groninger Electraboezem. Streefpeil Het streefpeil van de Groninger Electraboezem (0,93 meter onder NAP) is ongeveer 40 centimeter lager dan het streefpeil van de Friese boezem (0,52 meter onder NAP). Het Friese water stroomt daarom vanzelf naar de Electraboezem. Het sluizencomplex bestaat uit een schutsluis en een inlaatwerk. Zomerse droogte In droge perioden wordt vanuit het IJsselmeer water via de Friese boezem doorgevoerd naar Groningen en Drenthe. Het water stroomt via de doorvoersluis te Gaarkeuken naar de gebieden van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's. Bij Lemmer wordt water vanuit het IJsselmeer (zomerpeil 0,20 meter onder NAP) ingelaten. Dit komt via het Prinses Margrietkanaal bij Gaarkeuken, waar het in het van Starkenborgkanaal wordt ingelaten. Bij Dorkwerd wordt water opgepompt uit de boezem van Noorderzijlvest om het gebied van waterschap Hunze en Aa's van water te voorzien.
Grafiek Meting
Waterstand Van Starkenborghkanaal in Gaarkeuken in meter ten opzichte van het NAP. Een gesloten groene balk onderin het scherm geeft aan wanneer er water naar het beheersgebied van Waterschap Noorderzijlvest (Groningen) wordt afgevoerd. (Voor het laden van de grafiek even geduld a.u.b...) Grafiek met actuele gegevens van dit meetpunt