Leeuwarden

  • geplaatst op 24 juni 2014
Locatie Naam
Leeuwarden
Locatie ID
L007Ai1
Meetpunt Type
Water
Toelichting Locatie
Het meetpunt Leeuwarden meet de waterstand in het Van Harinxmakanaal. Dit kanaal is een belangrijke vaarwegverbinding vanaf Harlingen in de richting van de provincie Groningen. Het kanaal staat in verbinding met de Dokkummer Ie, de Nije Swemmer en met het Prinses Margrietkanaal. Toelichting grafiek In Leeuwarden is het effect op de waterafvoer bij Harlingen goed zichtbaar. De waterafvoer bij Harlingen is afhankelijk van het getij op de Waddenzee. Als de schutsluizen bij eb open staan om te spuien, ontstaat uiteindelijk een verlaging van de waterstand van circa 4 centimeter in het Van Harinxmakanaal. Na het sluiten van de sluizen stijgt het water weer door toestroom van water elders uit de Friese boezem.
Grafiek Meting
Waterstand Leeuwarden in meter ten opzichte van het NAP. (Voor het laden van de grafiek even geduld a.u.b...) Grafiek met actuele gegevens van dit meetpunt