Sneek

  • geplaatst op 24 juni 2014
Locatie Naam
Sneek
Locatie ID
L006Ai1
Meetpunt Type
Water
Toelichting Locatie
Het meetpunt Sneek meet de waterstand in de Geeuw. Via de Wijddraai staat dit water ten westen in verbinding met de Boalserter Sylfeart en via de Wide Wimerts in verbinding met het Hegemer Mar. Ten oosten van Sneek staat het water in verbinding met het Snitser Mar en de Goaiingarypster Puollen.
Grafiek Meting
Waterstand Sneek in meter ten opzichte van het NAP. (Voor het laden van de grafiek even geduld a.u.b...) Grafiek met actuele gegevens van dit meetpunt