Gemiddelde Boezemwaterstand

  • geplaatst op 24 juni 2014
Locatie Naam
Gemiddelde Boezemwaterstand
Locatie ID
L000L30
Meetpunt Type
Gemiddelde
Toelichting Locatie
Blauw = gemiddelde Boezemwaterstand in meter ten opzichte van het NAP Groen = streefpeil van de boezemwaterstand (Voor het laden van de grafiek even geduld a.u.b...) De Friese boezem is een aaneengesloten wateroppervlak van 17.000 hectare. Als het langdurig windstil is en er geen afvoer plaatsvindt is het systeem in rust. In zo'n geval zal de waterstand op elk punt in de boezem gelijk zijn. In de praktijk is er vrijwel altijd sprake van wind en zal er water worden afgevoerd. De actuele waterstand op de Friese boezem is hierdoor steeds in beweging. Voor het dagelijks peilbeheer is het noodzakelijk om te weten wat de waterstand is. Dagelijks wordt aan de hand van het verschil tussen streefpeil en de actueel gemiddelde waterstand berekend welke hoeveelheid water er te veel of te weinig op de Friese boezem aanwezig is. Uit 23 meetpunten wordt de gemiddelde boezemwaterstand van Fryslân berekend.
Grafiek Meting
Grafiek met actuele gegevens van dit meetpunt