Harlingen

  • geplaatst op 24 juni 2014
Locatie Naam
Harlingen
Locatie ID
L016Ai8
Meetpunt Type
Water
Toelichting Locatie
Grafiek Meting
Waterstand Harlingen in meter ten opzichte van het NAP. De blauwe lijn is de Friese boezemwaterstand, de rode lijn is de buitenwaterstand (Waddenzee). Een gesloten groene balk onderin het scherm geeft aan wanneer er gespuid wordt op de Waddenzee. (Voor het laden van de grafiek even geduld a.u.b...) Grafiek met actuele gegevens van dit meetpunt