Schadevergoedingsregeling waterstaatswerken Wetterskip Fryslân (onderhoud, aanleg en wijziging) - geldig vanaf 1 januari 2023

  • geplaatst op 26 juli 2022

Het linkadres is: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR653203/3