Vacature stagiair planvorming wateropgaven

Volg je een mbo-, hbo- of wo-opleiding op het gebied van planologie, milieukunde, fysische geografie, ecologie of watermanagement? We zoeken vanaf februari 2019 een stagiair planvorming wateropgaven, voor 36 uur per week binnen ons cluster plannen.

Ben je nieuwsgierig en leergierig?

Dan zijn we op zoek naar jou! We zoeken ook iemand die graag samenwerkt met en leert van anderen. Én die bereid is zijn of haar kennis (verwondering) met ons te delen!

Wat doe je tijdens je stage?

Mogelijke opdrachten zijn:

 • Meedenken over en meewerken aan oplossingen voor wateropgaven in een gebied, bijvoorbeeld wateroverlast of te weinig waterberging. Of over de inrichting van natuurvriendelijke oevers of vispassages om de ecologische kwaliteit van het water te verbeteren.
 • Uitvoeren van een deelonderzoek voor het veenweideproject. Bijvoorbeeld: hoe moeten we omgaan met de zogenaamde ‘boerderijpeilen’? Of: het opstellen van een peilbesluit voor een bepaald gebied.
 • Meewerken aan een klimaat- of innovatieproject.

Wat je precies gaat doen, hangt ook sterk af van je eigen wensen, mogelijkheden en opdrachten. Neem je initiatief, dan kun je veel bij ons leren.

Wij bieden jou:

 • ervaring met de vele facetten van het werken bij een waterschap
 • prettige leeromgeving met uitdagingen
 • zorgvuldige begeleiding
 • ruimte voor eigen initiatief
 • stagevergoeding

Cluster plannen

Cluster plannen is de spin in het web van het waterschapswerk. Als het beleid is bedacht en besloten, dan maakt plannen het concreet, in dialoog met de streek. Plannen vormt de verbinding tussen de uitvoerders en opstellers van het beleid. Enkele voorbeelden van wat plannen doet:

 • Planvorming: hoe kunnen we op een creatieve en effectieve manier invulling geven aan de wateropgave in een gebied? Plannen omschrijft dit in een projectdefinitie, zodat cluster projecten de opdracht kan realiseren.
 • Plannen adviseert collega's van Wetterskip Fryslân over ecologie, hydrologie, zuivering en veiligheid van dijken.
 • Peilbesluiten: plannen gaat in gesprek met de streek over het juiste waterpeil. Ook regelt plannen de besluitvorming over het waterpeil en adviseert het cluster bij het verstrekken van vergunningen voor het afwijken van dit waterpeil.