Samenwerkende Catalogi

Lees voor
  • geplaatst op 04 juni 2015
Klacht

Bent u ontevreden over het optreden van een medewerker of bestuurder van ons waterschap? Geef uw klacht aan ons door.

Aanbestedingen

Europese en nationale aanbestedingen vindt u op tenderned.nl. Lees hier meer over digitale aanbesteding en ons digitale aanbestedingsproces.

Officiële bekendmakingen

Ontvang gratis onze publicaties als kennisgevingen en bekendmakingen (waterschapsblad) per e-mail en blijf op de hoogte van onze activiteiten.

Overlast of schade doorgeven

Te hoog of te laag waterpeil? Schade aan dijken of kaden? Muskusratten, dode eend of woekerende waterplanten gezien? Olielozing of ander milieudelict geconstateerd? Geef overlast online aan ons door.

Onderhoud kaden

Eigenaren van gronden die dienen als een kade of dijk (regionale waterkering) hebben de plicht deze te onderhouden.

Schadevergoeding aanvragen

Heeft u schade waarvan u denkt dat het waterschap die veroorzaakt heeft? Vul dan het online formulier in.

Bezwaar maken tegen een besluit

Als u het niet eens bent met een besluit van het waterschap, kunt u als belanghebbende online en schriftelijk bezwaar maken.

Onderhoudsplicht

Een groot deel van de watergangen en waterkeringen in ons beheergebied moeten onderhouden worden door particulieren, ondernemers of door gemeenten, stichtingen of andere organisaties.

Beleid en regels

Wij stellen regels (verordeningen waaronder de Keur) en beleid op. Deze publiceren we op overheid.nl en op onze website.

Vergunning of melding

Vergunning nodig of is een melding voldoende? Doe de vergunningcheck of maak een afspraak. Veel voorkomende onderwerpen voor vergunningen en/of meldingen zijn: Sloot of oppervlaktewater dempen, dam met duiker, kabels en leidingen en steigers aanleggen, damwanden plaatsen en werkzaamheden in beschermingszones.

Wijzigen waterpeil

Voor het wijzigen van een waterpeil in een gebied is een watervergunning nodig. Afhankelijk van de invloed verloopt de afhandeling via een watervergunning of een peilbesluit.

Seizoensonderhoud: ontvangstplicht voor hekkelafval

Elk seizoen onderhouden wij sloten en vaarten. Het afval (hekkelspecie, bagger, of baggerspecie) die dit oplevert deponeren wij op de kant van de sloot of vaart. Dit noemen wij de ontvangstplicht. Of u ontvangstplicht heeft kunt u zien op de kaart.

Waterschapsbelasting

Heeft u vragen over waterschapsbelastingen, de belastingaanslag, tarieven, kwijtschelding en betalen van belasting? Ga naar noordelijkbelastingkantoor.nl (voorheen Hefpunt) of bel (0900) 49 38 837