Wolvega-Oost: verbreden waterloop en aanleg natuurlijke oevers

We verbreden vanaf begin februari 2022 de waterloop aan de oostkant van Wolvega voor een betere waterafvoer. Zo blijven inwoners ook in de toekomst beschermd tegen wateroverlast. In samenwerking met gemeente Weststellingwerf maken we het deel van de waterloop bij Om den Noort extra breed met natuurlijke oevers. Zo ontstaat er een soort van natuurlijke slenk die de entree van Wolvega vanaf de snelweg A32 verfraait. Het werk is naar verwachting eind april 2022 klaar.

Waar gaan we aan de slag?

Op de onderstaande kaart hebben we de te verbreden waterloop (lichtblauwe streep), de natuurlijke oever langs Om den Noort (groene streep) en de grens van het werkgebied (rode streep) ingetekend.
Kaart werkgebied Wolvega-Oost.jpg

Kaart van het werkgebied project Wolvega-Oost. Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Meer ruimte voor water en natuur

De waterloop vlakbij de oprit naar de snelweg A32 is nu te smal voor een goede waterafvoer en voldoet niet aan de eisen. Door deze te verbreden, verbeteren we de doorstroming naar gemaal Stellingenweg en kan de waterloop meer water bergen. Dit beperkt de gevolgen van  wateroverlast tijdens stortbuien, die door de klimaatverandering steeds vaker voorkomen. En in perioden van extreme droogte kan het water straks beter worden vastgehouden.

Ook kunnen we na de verbreding de waterloop ecologisch onderhouden, waarbij telkens aan één kant de waterplanten blijven staan. Dit is goed voor de waterkwaliteit (schoner water) en de biodiversiteit.

Natuurlijke oevers

We graven het water langs Om den Noort tussen de twee rondes, over een lengte van ongeveer 225 meter extra breed uit. Hier komt een nieuwe waterpartij in de vorm van een slenk met natuurlijke, flauwe oevers. De ondiepe overgang naar de droge oever is een goed leefgebied voor planten en dieren. 

De aan te pakken trajecten

We verbreden in totaal 1500 meter van de waterloop ten oosten van Wolvega. Het gaat om het deel aan de westkant van de snelweg A32: het traject vanaf de kruising van de Hoofdweg en Om den Noord, langs Atalanta tot aan de geluidswal van de A32. Het andere te verbreden traject ligt aan de oostkant van de Stellingenweg en eindigt bij gemaal Stellingenweg.

Naast het verbreden van de waterloop worden enkele dammen en duikers aangepast of verwijderd. 

Kosten

We investeren in totaal 350.000 euro in dit project.