Schoon erf, schoon water

In het project Schoon erf, schoon water werken melkveehouders in Fryslân samen met ons aan schoner water. Doel van het project is het terugdringen van de erfafspoeling.

Maatregelen

Een schoon erf heeft een positief effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Erfafspoeling is één van de oorzaken van vervuiling van het oppervlaktewater. Met het regenwater spoelen er stoffen in de sloten die een nadelig effect hebben op de kwaliteit van het water. Met een paar effectieve en vaak simpele maatregelen op het erf is dit grotendeels te voorkomen. Denk hierbij aan:

  • Plaatsen van opvangputjes op de juiste plaatsen.
  • Speciale opvangplekken in de sleufsilo’s.

Voordelen van deelname

Als u zich aanmeldt, levert dit u als melkveehouder de volgende voordelen op:

  • Door het invullen van de erfscan krijgt u inzicht in de afspoelingsrisico’s op uw erf.
  • Deelnemers krijgen voorlichting over de wet- en regelgeving.
  • Deelnemers krijgen een gratis bedrijfsadviesbezoek van adviseurs van ons en de landbouw met praktische adviezen op maat.
  • Als u zich aan de spelregels van het project houdt, voldoet u aan de wet- en regelgeving;