POV-Waddenzeedijken – Kijk op de Dijk

De Waddenzeedijk moet op verschillende plekken worden verbeterd. Met de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's kijken we hoe we dit het beste kunnen doen.

Binnen een project overstijgende verkenning (POV-Waddenzeedijken) kijken we samen met specialisten en betrokkenen naar de meest kansrijke manieren voor versterking van de Waddenzeedijken. Het moet niet alleen sober en doelmatig, maar ook sneller en goedkoper.

Meer informatie over dit project vindt u op:

Dit project is onderdeel van het HWBP.  

Logo Project Overstijgende Verkenning Waddenzeedijken