Opknappen keersluis Sas Harlingen

We zijn op dinsdag 13 april 2021 gestart met het opknappen van de keersluis Sas Harlingen. Na bijna twintig jaar zijn de vier stalen sluisdeuren, aandrijvingen en andere installatieonderdelen toe aan een grondige onderhoudsbeurt. Zo kan de sluis weer twintig jaar mee en ervoor blijven zorgen dat de Harlingers droge voeten houden. Het werk is naar verwachting 9 juli 2021 klaar.

Doel van het project

De keersluis Sas Harlingen is in 1963 gebouwd en in eigendom van Wetterskip Fryslân. De sluis bestaat uit twee vloeddeuren (aan de stadskant) en twee stormvloeddeuren (aan de Waddenzeekant). Rond 2003 is de keersluis Sas helemaal opgeknapt. De houten deuren zijn toen vervangen door stalen deuren. Om de waterkerende functie van de sluis ook in de toekomst te behouden, moet deze nu weer worden gerenoveerd.

Keersluis Sas in Harlingen 2.jpg
Keersluis Sas in Harlingen. 

Wat gaan we doen?

We gaan het volgende aan de keersluis doen:

 • Opknappen van de sluisdeuren. Een grote kraan hijst de sluisdeuren per tweetal uit de sluis. Daarna gaan de deuren op transport naar een bedrijf die ze straalt en schildert. Na ongeveer zes weken komen de deuren terug en worden ze weer in de sluis gehesen.
 • Herstellen van de zogenaamde ‘slibopwoelinstallatie’ in de kelders van de sluis. Deze installatie, die het slib verwijdert als de sluisdeuren in gebruik zijn, werkt niet meer goed.
 • Herstellen van de aandrijvingen van de sluisdeuren in de kelders.
 • Kleine reparaties aan het beton en de luiken van de sluis.

Planning werkzaamheden

 • Vanaf 1 april 2021: voorbereidende werkzaamheden bij de keersluis.
 • 13 april 2021: uithijsen en afvoeren van twee vloeddeuren.
 • Eind mei 2021: terugplaatsen van de opgeknapte vloeddeuren en uithijsen en afvoeren van de twee stormvloeddeuren.
 • Eind juni 2021: terugplaatsen van de opgeknapte twee stormvloeddeuren.

In de periodes tussen de hijsactiviteiten voeren we in en aan het sluizencomplex herstelwerkzaamheden uit, zoals schilderwerk in de kelders. Alle werkzaamheden zijn naar verwachting voor de zomervakantie (die op 10 juli begint) klaar.

Overlast voor de omgeving

We kunnen enige hinder voor automobilisten, fietsers, wandelaars en scheepvaartverkeer door de werkzaamheden niet voorkomen. In samenwerking met de gemeente Harlingen en Port of Harlingen proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken en de omgeving erop voor te bereiden. 

 • De Sasbrug over de kering, in eigendom van gemeente Harlingen, is door de werkzaamheden zo nu en dan gestremd voor fietsers en wandelaars. De aannemer geeft alle stremmingen op tijd aan met borden. Tijdens de hijsdagen is de brug een hele dag gestremd voor fietsers en wandelaars en is er een omleidingsroute. Daarnaast kan het verkeer over de brug tijdens de werkzaamheden af en toe even worden opgehouden. Ook deze kortdurende stremmingen kondigt de aannemer met borden aan.
 • Om de sluisdeuren uit en in te hijsen stellen we een telescoopkraan op, op het plein tussen de keersluis en de poffertjeskraam. De dagen voor en tijdens de hijsactiviteiten rijdt er zwaar materieel af en aan.
 • Buiten de hijsdagen kunnen er voertuigen van de aannemer of onderaannemers op het plein en bij de sluis staan. We proberen hierbij zo weinig mogelijk ruimte in beslag te nemen.
 • Tijdens het stralen van onderdelen in de kelders kan er overdag even geluidshinder ontstaan.

Havendienst Port of Harlingen brengt de scheepvaart (beroeps- en recreatievaart) in de havens en daarbuiten met scheepvaartberichten op de hoogte van de stremmingen en mogelijke hinder bij de keersluis via: www.vaarweginformatie.nl. We kondigen de stremmingen voor en achter de doorvaart van de sluis en brug met borden aan.

Kering ook tijdens werkzaamheden veilig

Tijdens de onderhoudswerkzaamheden zijn er geen veiligheidsrisico’s voor de waterkerende functie van de sluis. We halen de sluisdeuren er bewust buiten het stormseizoen uit. De twee deuren die in de sluis achterblijven, kunnen het water voldoende blijven keren.

Wie voert het werk voor ons uit?

Aannemer Knol Akkrum voert de opknapbeurt van de keersluis Sas Harlingen voor ons uit.