Dijkverbetering van Koehool tot Lauwersmeer

1DYK.jpg

Wij zijn 1DYK. Een samenwerking tussen Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, gemeente Noardeast-Fryslân, gemeente Waadhoeke en landbouw- en terreinbeherende organisaties. De komende jaren werken we als 1DYK samen aan het verbeteren van de dijk tussen Koehool en Lauwersmeer.

Over een lengte van 47 kilometer wordt de Waddenzeedijk versterkt.  We combineren de dijkversterking waar mogelijk met het verbeteren van het landschap en de natuur, samen met de omgeving. De voorbereidingen voor de dijkversterking zijn begonnen.

Inhoud van deze pagina

  Kijk het webinar terug!

  Om een goede keuze te kunnen maken in de oplossingen voor de dijkverbetering, hebben we een aantal onderzoeken uitgevoerd. De komende periode kiezen we op basis van die onderzoeken wat per dijkvak de meest geschikte oplossing is. Deze keuze presenteerden wij tijdens een online webinar op woensdagavond 25 augustus. Het webinar is hieronder terug te zien:


   

  Wat is uw kijk op de dijk?

  De afgelopen periode hebben we samen met de omgeving gekeken naar eventuele oplossingen voor het verbeteren van de dijk en verschillende varianten ontwikkeld. Ook keken we naar de mogelijkheden voor natuur, landbouw en recreatie. Wilt u ons laten weten wat u van het dijkontwerp vindt? Dat kan op ons digitale platform

  Nieuwsbrief 

  Doel van het project

  Uit de laatste veiligheidstoetsing blijkt dat delen van de dijk tussen Lauwersmeer en Koehool met het oog op de toekomst zijn afgekeurd. Op de dijk tussen Lauwersmeer en Koehool ligt steenbekleding, asfalt, klei en gras. Deze bekleding is afgekeurd. En delen van de dijk zijn niet stabiel genoeg om in de toekomst hogere waterstanden te kunnen weerstaan. Dat pakken we allemaal aan, zodat inwoners droge voeten houden.

  Werkgebied

  We versterken de Waddenzeedijk over een traject van ruim 47 kilometer, tussen Koehool en het Lauwersmeer.

  Kaartje dijkversterking Koehool-Lauwersmeer.jpg

  De blauwe lijn geeft het gedeelte van de Waddenzeedijk aan dat wordt versterkt. Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

  Planning

  We zijn begonnen met de voorbereidingen voor de dijkversterking. In deze periode bedenken we samen met de omgeving oplossingen voor het versterken van de dijk. De werkzaamheden starten naar verwachting in 2023 en duren tot 2028.

  Kosten en landelijk dijkversterkingsprogramma

  De geschatte kosten voor het verbeteren van de veiligheid van de dijk zijn zo'n 300 miljoen euro. De versterking van ecologie en omgeving worden door andere programma’s betaald.

  Landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma

  De dijkverbetering van Koehool tot Lauwersmeer is een onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken om overstromingen in Nederland te voorkomen. In dit programma verbeteren waterschappen, Rijkswaterstaat en markt- en kennisinstituten de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen in heel Nederland. Een onderdeel daarvan is ook onze dijk- en duinversterking op Schiermonnikoog.

  Dijken voor beginners

  Het verbeteren van een dijk is complex. Dat maakt het lastig voor inwoners om mee te praten over de plannen die we maken. Terwijl we participatie zo belangrijk vinden. Daarom is er gewerkt aan een boek waarin de belangrijkste informatie begrijpelijk wordt uitgelegd: Dijken voor beginners. U leest het hier.