Dijkverbetering van Koehool tot Lauwersmeer

1DYK.jpg

Wij zijn 1DYK. Een samenwerking tussen Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, gemeente Noardeast-Fryslân, gemeente Waadhoeke en landbouw- en terreinbeherende organisaties. De komende jaren werken we als 1DYK samen aan het verbeteren van de dijk tussen Koehool en Lauwersmeer. We combineren de dijkversterking waar mogelijk met het verbeteren van het landschap en de natuur, samen met de omgeving.

Op deze pagina

[[ toc ]]

Doel van het project

Uit de laatste veiligheidstoetsing blijkt dat delen van de dijk tussen Lauwersmeer en Koehool met het oog op de toekomst zijn afgekeurd. Op de dijk tussen Lauwersmeer en Koehool ligt steenbekleding, asfalt, klei en gras. Deze bekleding is afgekeurd. En delen van de dijk zijn niet stabiel genoeg om in de toekomst hogere waterstanden te kunnen weerstaan. Dat pakken we allemaal aan, zodat inwoners droge voeten houden.

Werkgebied

We versterken de Waddenzeedijk tussen Koehool en het Lauwersmeer.

Kaart HR v2.jpg

De blauwe lijn geeft het gedeelte van de Waddenzeedijk aan dat wordt versterkt. Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Op weg naar 1DYK. Waar staan we?

In november 2021 heeft het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân de voorkeursoplossing voor de dijkverbetering vastgesteld. Dit zogenoemde voorkeursalternatief (VKA) vormt de basis voor het verder uitwerken van de plannen voor de dijkverbetering. De komende periode werken we het dijkontwerp samen met inwoners, bedrijven en organisaties verder uit. Het resultaat is een projectbesluit.

De samenvatting van het voorkeursalternatief voor de dijkverbetering lees je hier.

Initiatieven in het gebied

In aanloop naar het opstellen van het voorkeursalternatief voor de dijkverbetering hebben we verschillende initiatieven opgehaald om met het verbeteren van de dijk ook de natuur te versterken en het gebied te verrijken. De afgelopen periode hebben we alle initiatieven beoordeeld. Een aantal initiatieven is afgevallen. In het gebiedsdocument staan de initiatieven die we verder onderzoeken. Samen met betrokken inwoners en organisaties kijken we, hoe we die verder in kunnen vullen. En stellen we de vraag of en hoe zij betrokken willen zijn bij de uitwerking daarvan. Het gebiedsdocument lees je hier.

Nieuwsbrief

Kosten

De geschatte kosten voor het verbeteren van de veiligheid van de dijk zijn zo'n 300 miljoen euro. De versterking van ecologie en omgeving worden door andere programma’s betaald.

Landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkverbetering van Koehool tot Lauwersmeer is een onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken om overstromingen in Nederland te voorkomen. In dit programma verbeteren waterschappen, Rijkswaterstaat en markt- en kennisinstituten de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen in heel Nederland. Een onderdeel daarvan is ook onze dijk- en duinversterking op Schiermonnikoog.

Dijken voor beginners

Het verbeteren van een dijk is complex. Dat maakt het lastig voor inwoners om mee te praten over de plannen die we maken. Terwijl we participatie zo belangrijk vinden. Daarom is er gewerkt aan een boek waarin de belangrijkste informatie begrijpelijk wordt uitgelegd: Dijken voor beginners. Je leest het hier.