Dokkumer Nieuwe Zijlen, renovatie spuisluis

De sluis bij Dokkumer Nieuwe Zijlen is een Rijksmonument en krijgt een opknapbeurt. Een groot gedeelte van de spuicapaciteit van de Friese boezem wordt geleverd door deze spuisluis.

Inhoudsopgave

  Wat gaat er gebeuren?

  • De elektrische en hydraulische installaties vernieuwen we. Een hydraulische installatie is een op oliedruk werkende installatie. Door sterke veroudering voldoen de huidige installaties niet meer aan de huidige normen.
  • Er komen nieuwe loopbruggen over de spuisluis en de sluishoofden worden doelmatig voorzien van leuningen. De richtlijnen van de Arbowet zijn namelijk leidend.
  • De bediening van de spuisluis automatiseren we. Daarnaast maken we de bediening op afstand mogelijk.
  • De geleidingen van de schuiven worden vervangen. Deze zijn in de loop der jaren te veel ingesleten.
  • Het voeg- en metselwerk herstellen we vanwege de uitstraling van de sluis en ten behoud van het monument.

  Wanneer vindt het project plaats?

  • Start: 1 maart 2019.
  • Klaar: oktober 2019.

  Ondervinden omwonenden hinder van de werkzaamheden?

  De werkzaamheden rondom de spuisluis geven weinig tot geen hinder voor langsrijdend verkeer en omwonenden. Zodra er een kleine wegversperring is, informeert de aannemer de omwonenden.

  Wie voert het project uit?

  Wij zorgen voor de uitvoering van het hele project. De opdracht voor het vervangen van de elektrische en hydraulische installaties is gegund aan Mous waterbeheer b.v. te Balk. Het voeg- en metselwerk wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf v/d Werff Dokkum b.v. De overige werkzaamheden moeten nog worden aanbesteed.