Baggeren Noorderfaart Sint Annaparochie

 We gaan de Noorderfaart in Sint Annaparochie uitbaggeren. De weggehaalde bagger wordt met vrachtwagens afgevoerd naar een erkende verwerker. 

Het werk in het kort

  • We gaan de Noordervaart tot net buiten het dorp over een lengte van ongeveer 1,2 kilometer baggeren. Het baggeren start naar verwachting in oktober 2023 en zal ongeveer 1,5 tot 2 maanden duren. Ongeveer een week voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering wordt de directe omgeving geïnformeerd door de aannemer.
  • De baggerspecie wordt met een kraan in vrachtauto’s met vloeistofdichte laadbakken geladen en getransporteerd naar een erkende verwerker. De hoeveelheid baggerspecie die wordt afgevoerd is ongeveer 6.000 kubieke meter.
  • Voor het afvoeren van de specie worden op verschillende plekken langs het traject overslaglocaties ingericht. De overslaglocaties bevinden zich deels op de openbare weg. Hier treffen we verkeersmaatregelen. We proberen te voorkomen dat de weg volledig wordt afgesloten.

Waarom gaan we baggeren?

We beheren de hoofdwateren in Fryslân, waaronder de Noorderfaart. De wateraanvoer en waterafvoer van de vaart moet worden verbeterd om de inwoners in de toekomst beter te beschermen tegen wateroverlast.

Op de onderstaande kaart hebben we het te baggeren traject (rode lijn) ingetekend:Kaart te baggeren traject Noorderfaart Sint Annaparochie.jpg

Overlast voor de omgeving

We kunnen enige hinder door werkzaamheden niet voorkomen. Mogelijk is er plaatselijk verkeershinder om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren en kan er beperkt geluidsoverlast ontstaan. We proberen te voorkomen dat de weg volledig wordt afgesloten, maar dit kan incidenteel wel voorkomen. Uiteraard proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken en de omgeving erop voor te bereiden.

We houden rekening met de natuur

Bij de werkzaamheden houden we zoveel mogelijk rekening met de natuur. We starten het werk na het broedseizoen en we houden ons aan de flora- en faunawet en onze gedragscode.

Planning werkzaamheden (onder voorbehoud)

  • Oktober 2023: start werkzaamheden.
  • November 2023: einde werkzaamheden.