Baggeren Hallumer Feart

De Hallumer Feart (het gedeelte van 5 kilometer tussen de Dokkumer Ee en de Ljouwerterdyk) wordt dieper gemaakt voor een goede wateraanvoer naar het verderop gelegen gemaal De Heining. De baggerwerkzaamheden starten in november 2019 en zijn begin mei 2020 klaar.

Inhoudsopgave

  Wat gaat er gebeuren?

  • We leggen eerst in een weiland een baggerdepot van 7 hectare aan. Dit depot ligt aan de Noordermiedweg ten noorden van de Hallumer Feart tussen Hallum en Tergrêft. Bekijk de locatie van dit depot op onze baggerkaart
  • Van de afgegraven teelaarde maken we dijken om het depot heen. Zo kunnen we de bagger opslaan. Na ongeveer 2 jaar graven we de dijken af en leggen we de modder weer op de ingedroogde bagger.  
  • We halen in totaal 55.000 kubieke meter bagger uit de Hallumer Feart. Hiervan moet ongeveer 7.000 kubieke meter vervuilde bagger worden afgevoerd. Op de overslaglocatie wordt deze bagger in vloeistofdichte vrachtauto’s geladen. Die brengen de bagger naar een erkend stort. De overige niet-vervuilde bagger (48.000 kubieke meter) wordt met een baggerzuiger via persleidingen naar het weilanddepot getransporteerd.
  • Na de baggerwerkzaamheden droogt de bagger in het depot in. Na ongeveer 2 jaar ontmantelen we het depot en kan het depot weer als weiland in gebruik worden genomen.

  Wanneer vindt het project plaats?

  • Start: 18 november 2019
  • Klaar: 1 mei 2020

  Ondervinden omwonenden hinder van de werkzaamheden?

  Bij het afvoeren van de bagger op de overslaglocatie door vrachtauto's kan er tijdelijk verkeershinder ontstaan. 

  Enige hinder voor vaarverkeer

  Als de Hallumer Feart tot de vaste bodem is gebaggerd, voldoet deze ruimschoots aan de benodigde diepte. De vaart is door de week afgesloten. In de weekenden is de vaart wel open.

  Wie voert het project uit?

  Wij zorgen voor de uitvoering van het hele project. Anteagroup uit Oranjewoud is directievoerder. Aannemer Ippel Dredging uit Koudum voert het werk in opdracht van ons uit.