Ameland, dijkverbetering

We verbeteren de Waddenzeedijk op Ameland. Over een lengte van 16,5 kilometer wordt de bekleding versterkt en de dijk met gemiddeld 35 centimeter verhoogd. In 2018 zijn de werkzaamheden aan het grootschalige project afgerond. De dijk voldoet dan weer aan de wettelijke veiligheidseisen en biedt de komende 50 jaar bescherming tegen hoogwater.

Bezoek de projectwebsite dijkverbetering Ameland (externe website)

Meld je aan voor de nieuwsbrief (externe website)

In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma krijgt de dijk aan de zeezijde nieuwe ‘bekleding’ bestaande uit breuksteen. Het fietspad, de inspectieweg van het waterschap, wordt verhoogd. De huidige grasmat wordt tijdelijk verwijderd, waarna de dijk een nieuwe laag van open steenasfalt krijgt. Vervolgens komt de oude grasmat terug. Daarna ziet de dijk er weer net zo uit als voorheen.

De totale projectkosten bedragen 77 miljoen euro.

Planning

Video