Aanleg vispassage sluis Ezumazijl

Vissen die graag van zout naar zoet water willen zwemmen (en weer terug) kunnen nu de monumentale sluis Ezumazijl en gemaal Dongerdielen niet passeren. Daarom leggen we de komende maanden een vispassage aan. We starten begin juli 2023 met de werkzaamheden. Naar verwachting duren deze tot eind oktober 2023.

Doel van het project

Het gemaal en de sluis in Ezumazijl zijn nu een hindernis voor vissen. Vissen als de driedoornige stekelbaars en de paling trekken van de Waddenzee via de Súd Ie naar de polders. Hier planten ze zich voort (stekelbaars) of groeien ze op (paling). Vroeg of laat willen ze weer terug naar het zoute water. Daarom zijn er al divese vispassages aangelegd (onder andere Tibster Ryd en de sluis bij Oostmahorn). Met de aanleg van de vispassage bij Ezumazijl kunnen vissen van zoet naar zout water zwemmen en andersom. 

Waar gaan we aan de slag?

De nieuwe vispassage komt tussen het gemaal en de sluis in, op grond die in ons eigendom is. Zie de pijlen op de onderstaande afbeelding.

Locatie vispassage Ezumazijl .jpg
Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Constructie vispassage

De constructie van de vispassage bestaat uit een betonnen put met schuiven, pompen en leidingwerk. De in- en uitstroomopeningen liggen vlak boven de waterbodem. De hele constructie ligt onder de grond en is nauwelijks zichtbaar.

Kanosteiger

Aan de kant van de Súd Ie wordt naast het gemaal, tegelijk met de aanleg van de vispassage, een nieuwe kanosteiger gebouwd. Hier kunnen kanovaarders makkelijk in en uit hun kano stappen. 

Overlast voor de omgeving

Aannemer SCHOT Infra b.v. uit Leeuwarden voert de werkzaamheden in opdracht van programmabureau Súd Ie uit. Enige hinder door de werkzaamheden is niet te voorkomen. Vrachtwagens voeren de materialen vanaf de zuidkant van het dorp via de Esonbuorren aan en af. Veel onderdelen worden prefab aangevoerd en ter plaatse in elkaar gezet. Hierdoor is de bouwperiode op de locatie zelf korter dan bij traditionele bouw.

Tijdens de bouw sluiten we de weg Esonbuorren enkele dagen voor doorgaand verkeer af. Dit geven we op tijd aan met borden. Als bewoner kunt u de weg wel voortdurend blijven gebruiken en uw woning bereiken.

Onderzoek werking vispassage

Medewerkers van Hogeschool Van Hall Larenstein monitoren de komende jaren de vissen die de vispassage Ezumazijl passeren. Zij meten met zenders hoeveel vissen er door sluis en het gemaal gaan. Zij doen dit ook bij de vispassage bij Oostmahorn. Hier zijn inmiddels meer dan twintig verschillende soorten vis doorheen gezwommen!

Soorten vis Súd Ie.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Planning aanleg vispassage Ezumazijl (onder voorbehoud):

  • Begin juli 2023: start uitvoering werkzaamheden.
  • Eind juli 2023: grondwerk en aanleg betonput en leidingwerk zijn klaar.
  • September en oktober 2023: aanleg van de kanosteiger, elektrische installatie en pompen.
  • Eind oktober 2023: totale werk is klaar.