Oever- en kadeproject Oppenhuizen en Uitwellingerga

De kade in Oppenhuizen en Uitwellingerga voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen. We nemen maatregelen om beide dorpen de komende dertig jaar te beschermen tegen hoogwater. 

Overleg bewoners

Na het voeren van veel overleg in de voorbereiding van het project vond op 14 juni 2018 een informatiebijeenkomst plaats waarin de aannemer uitleg gaf hoe hij het werk gaat aanpakken.

Aanpak

  • Perceeleigenaren waar werkzaamheden op het perceel plaatsvindt worden circa 4 weken voor de start van het werk op het perceel geïnformeerd.
  • De aannemer voert het werk geleidelijk uit, zodat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de flora en fauna, recreatievaart en tuin- en landgebruik.

Veiligheid

Er rijdt gedurende de werkzaamheden bouwverkeer rondom de werkzaamheden. Daarom wordt ook aandacht geschonken aan de veiligheid:

  • Het werkverkeer rijdt stapvoets in het dorp.
  • Op basisschool ‘It Harspit’ komen er voorlichtingslessen over de dodehoek.

Planning

2 juli 2018

Start uitvoering werkzaamheden

Zomer 2019

Werk gereed

Documentatie