Oever- en kadeproject Oppenhuizen en Uitwellingerga

De kade in Oppenhuizen en Uitwellingerga voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen. Wetterskip Fryslân neemt maatregelen om beide dorpen de komende dertig jaar te beschermen tegen hoogwater. 

Planning

December 2016

Definitief ontwerp klaar

Eerste helft 2017

Uitwerking details ontwerp en doorlopen procedures

Vierde kwartaal   2017

Vergunningen en procedures + start aanbesteding

Eerste kwartaal 2018 

Tweede kwartaal 2018

Gunning werkzaamheden aannemer en start   uitvoeringsvoorbereiding

Start uitvoering werkzaamheden

De start van de werkzaamheden is afhankelijk van het vlot doorlopen van de procedures en vergunningen eind 2017. De aannemer maakt vervolgens in 2018 een planning waar en wanneer het werk wordt uitgevoerd.

Overleg bewoners

We hebben 2 of soms 3 gesprekken met landeigenaren en bewoners gehad. Met agrariërs worden gesprekken gevoerd om tot een gebruikersovereenkomst te komen.

Zodra het ontwerpprojectplan waterwet ter visie is gelegd en de overige vergunningen zijn aangevraagd, organiseren we begin december 2017 een inloopavond, waar belangstellenden vragen kunnen stellen over het project.

Documentatie