Waterschapsbelasting

De waterschapsbelasting betaalt u via het Noordelijk Belastingkantoor (voorheen Hefpunt). Daar kunt u terecht voor al uw belastingvragen. Vanwege de overgang van Hefpunt naar het Noordelijk Belastingkantoor is dit jaar vertraging ontstaan in het opleggen van de aanslagen. Wij willen benadrukken dat gespreide betaling mogelijk blijft. Dat geldt ook voor het aanvragen van kwijtschelding. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het Noordelijk Belastingkantoor (externe website).

Wilt u meer weten over wat wij met uw belastinggeld doen? Bekijk dan het filmpje of de afbeelding.

Ga naar de website van het Noordelijk Belastingkantoor voor informatie over:

Contact met het Noordelijk Belastingkantoor

Bekijk het filmpje over waterschapsbelastingen

Uitleg over waterschapsbelasting - klik op de afbeelding om naar youtube te gaan (externe website)

Bekijk de afbeelding over waterschapsbelastingen 

Uitleg over wat wij met uw belastinggeld doen vindt u ook op de afbeelding (klik erop om deze te vergroten) of de tekst hieronder.

Dit doet Wetterskip Fryslân met uw geld 

Wij zorgen voor schoon water

 • In onze 27 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) maken wij het afvalwater schoon dat via uw douche, toilet en gootsteen in het riool komt.
 • Wij zuiveren industrieel afvalwater en controleren lozingen op sloten.
 • Met de aanleg van natuurvriendelijke oevers verbeteren we de kwaliteit van het oppervlaktewater.
 • Zwemwaterkwaliteit controleren wij elke zomer
 • Met vishevels en visvriendelijke gemalen dragen we bij aan een gezonde visstand.

Wij houden Fryslân veilig en droog

 • Om u te beschermen tegen overstromingen onderhouden wij 200 kilometer aan dijken.
 • We controleren 3.300 kilometer kaden en oevers langs meren, kanalen en vaarten op hun kwaliteit.
 • We verbeteren zo nodig de waterkeringen.
 • Om zware regenbuien tijdelijk te kunnen opvangen, richten we bergingsgebieden in die mogen overstromen.
 • Met in- en uitlaatsluizen en gemalen houden we de waterstand van de Friese boezem op het gewenste niveau.

Wij zorgen voor voldoende water

 • Met het baggeren en hekkelen van 5900 kilometer aan sloten en vaarten zorgen we ervoor dat deze hoofdwatergangen goed doorstromen.
 • Met 5.000 stuwen en 1.000 poldergemalen regelen we voldoende water voor natuur en landbouw.
 • Bij droogte voeren we zoet water aan uit het IJsselmeer.