Versoepeling beregeningsverbod

Vragen op deze pagina

  Waarom is de tijd aangepast?

  Er zijn meerdere redenen waarom de beregeningstijdstippen zijn aangepast:

  1. Er mag nog steeds dezelfde hoeveelheid water uit het IJsselmeer gehaald worden
   De vraag naar water is op dit moment groter dan de wateraanvoer. Donderdagmiddag werd duidelijk dat wij voorlopig dezelfde hoeveelheid water mogen blijven inlaten uit het IJsselmeer. Wij maken hier momenteel maximaal gebruik van. Over ongeveer 2 weken komt er een nieuwe landelijke afweging over het binnenlaten van IJsselmeerwater waarna er misschien nadere maatregelen worden afgekondigd.
  2. Het beregeningsverbod heeft effect
   De waterpeilen zijn weer beter en minder sloten staan droog. Er is sprake van minder wateronttrekking. Het beregeningsverbod wordt goed nageleefd. 's Nachts wordt water uit de sloten onttrokken en overdag trekken de peilen weer bij. Daardoor is er meer druk op het watersysteem en stroomt het water verder het gebied in naar verder gelegen sloten.
  3. De extra 6 uren helpen boeren
   Met deze verruiming komen we ook tegemoet aan de vraag vanuit de landbouwsector om andere gewassen dan gras iets langer te mogen beregenen. Welke gewassen wel mogen beregend, staat op onze website (externe website).
  4. Beregenen vanuit grondwater voor akkerbouwgewassen en grasland
   Het waterschap staat nu ook beregening uit grondwater toe, zowel 's nachts als overdag. We roepen boeren op de ondiepe bronnen boven de keileemlaag hiervoor niet te gebruiken. Deze hebben invloed op het oppervlaktewater. Ook vragen we agrariërs zuinig te zijn met water en zoveel mogelijk niet overdag te beregenen als de verdamping erg sterk is.

  Waarom werd de tijd niet direct van 18.00 tot 10.00 uur gezet?

  De waterpeilen in het Friese watersysteem (sloten, meren en kanalen) was dusdanig laag dat deze tijdsstippen nodig waren om het weer in orde te krijgen. Ook vind in die periode (tussen zonsondergang en zonsopgang) de minste verdamping plaats. We merken nu dat het effect heeft want waterpeilen zijn weer beter op orde. De verwachting is dat de 6 extra uren met de huidige situatie kan.

  Gaan de waterpeilen dan niet meer naar beneden, of verslechtert de situatie dan niet weer als er extra beregend mag worden uit deze sloten, kanalen en meren?

  De verwachting is dat het niet heel erg verslechtert. Wij willen de boeren graag zo goed mogelijk bedienen want wij zijn ons bewust dat het beregeningsverbod veel impact heeft op hun bedrijf. Mochten wij wel weer risico’s zien, dan wordt het weer aangepast. Daar is nu geen sprake van.

  De begintijd stond op 22.00 uur, met name vanwege verdamping als het eerder zou zijn. Waarom is de tijd niet van 22.00 tot 10.00 uur (vanwege verdamping)?

  Boeren hebben aangegeven dat zij het liefst wat eerder op de avond beginnen. Zij zijn nu de hele nacht in de weer om hun land helemaal beregend te hebben. Door het nieuwe tijdstip kunnen de boeren nu wat eerder beginnen, dan is er nog een beetje sprake van verdamping, maar het belang van de boeren is ook erg belangrijk. Dit is een overwogen besluit geweest.

  Geldt de aanpassing van de beregeningstijden ook voor particulieren?

  Ja, het aangepaste tijdstip geldt voor alles waar voorheen ook een tijdsslot op zat. Dat betekent dat alleen plantjes, bloemen, struiken en bomen wel water mogen krijgen uit sloten, kanalen of meren tussen 18.00 uur en 10.00 uur.

  Geldt de aanpassing van de tijdstippen ook voor het beregenen van sportvelden?

  Ja, het beregenen van sportvelden mag ook vanaf 18.00 tot 10.00 uur.

  Geldt nog steeds een geheel beregeningsverbod op grasland?

  Nee, grasland/gazons mogen beregend worden met grondwater, zowel ’s nachts als overdag. Wel geldt er voor grasland nog steeds een verbod op het beregenen met oppervlaktewater. We roepen boeren op de ondiepe bronnen boven de keileemlaag hiervoor niet te gebruiken. Deze hebben invloed op het oppervlaktewater. Ook vragen we agrariërs zuinig te zijn met water en zoveel mogelijk niet overdag te beregenen als de verdamping erg sterk is.