Woensdag 26 augustus: online informatiebijeenkomst dijkversterking Koehool-Lauwersmeer

  • geplaatst op 24 augustus 2020 om 12:07

Woensdagavond 26 augustus 2020 vertellen we inwoners tijdens een digitale informatieavond meer over de dijkversterking Koehool-Lauwersmeer. Naast Wetterskip Fryslân sluiten Provincie Fryslân en Rijkswaterstaat bij de bijeenkomst aan. De avond start om 20.00 uur een duurt tot 21.00 uur.  Kijk woensdag 26 augustus vanaf 20.00 uur live mee via onze livestream(externe website). U kunt hier ook online uw vragen stellen. 

We gaan de Waddenzeedijk tussen buurtschap Koehool (boven Tzummarum) en het Lauwersmeer verbeteren.  Over een lengte van 47 kilometer wordt de dijk versterkt.  We combineren de dijkversterking waar mogelijk met het verbeteren van het landschap en de natuur, samen met de omgeving. De voorbereidingen voor de dijkversterking zijn begonnen.

Ga voor meer informatie naar onze pagina dijkversterking Koehool-Lauwersmeer.