Woensdag 24 april: Inspiratiemiddag over biodiversiteit

  • geplaatst op 18-04-2019 16:54

Woensdagmiddag 24 april 2019 organiseert Wetterskip Fryslân voorafgaand aan de officiële opening van project Kruidenkracht in de Hempensermeerpolder een Inspiratiemiddag Biodiversiteit. Om de praktijkervaringen met biodiversiteit en bermbeheer te delen en elkaar te inspireren. In Gasterij de Wâldwei zijn interessante lezingen van onder andere bijenlector Arjen Strijkstra van Hogeschool Van Hall Larenstein en Anthonie Stip van De Vlinderstichting. Iedereen is van harte welkom. Geef je snel, uiterlijk vrijdag 19 april, op via: whaisma@wetterskipfryslan.nl.

Programma Inspiratiemiddag Biodiversiteit

12.45 uur Ontvangst in Gasterij de Wâldwei (adres: Mardyk 1, Wergea).

13.00 uur Welkomstwoord door dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân.

13:05 uur Programma over biodiversiteit met de volgende inspiratieverhalen:

  • ‘Wat hebben de Friese insecten nodig om te overleven en hoe kunnen beheerders hieraan bijdragen?’ door Arjen Strijkstra, docent Wildlife Management en bijenonderzoeker bij Hogeschool Van Hall Larenstein.
  •  ‘Ervaringen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met sinusbeheer op vlinderdijk Hondsbossche Zeewering’ door Anthonie Stip, projectleider bij De Vlinderstichting.
  • ‘Ervaringen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met onderzoek naar verbeteren van de erosiebestendigheid van de Purmerdijk met kruidenmengsels’ door Anthonie Stip.
  • ‘Ervaringen van de Gemeente Leeuwarden met publiekscommunicatie bij overgang naar extensiever bermbeheer’ door Nico Kelderhuis, senior beheerder groen en spelen Gemeente Leeuwarden.
  • ‘De toolbox bij de succesvolle bloemzaadactie van 'Grutsk op ús greidefûgels'' door projectleider Henk de Jong, medewerker Bond Friese VogelWachten.
  • ‘Wat doet Wetterskip Fryslân eigenlijk aan biodiversiteit?’ door Steven Verbeek, beleidsadviseur waterkwaliteit, en Froukje Sikking, coördinator flora en fauna Wetterskip Fryslân. 

15.00 uur Koffie en thee met honingkoek en bloemen.

15.30-17.00 uur Feestprogramma met opening project Kruidenkracht van kunstenaar Claudy Jongstra, de ingebruikneming van twee aanlegsteigers en de polder wordt officieel gemeentelijk monument.

Aanmelding

Je bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de inspiratiebijeenkomst en de aansluitende feestelijke opening. We horen graag of je komt. In verband met de zaalindeling kun je je tot uiterlijk vrijdag 19 april 2019 aanmelden voor de inspiratiemiddag bij Wiepie Haisma (whaisma@wetterskipfryslan.nl). Geef bij je aanmelding aan met hoeveel personen je komt. Voor het openingsfeest hoef je je niet aan te melden.MolenWaldwei edit.jpg

Bovenaanzicht project Kruidenkracht in de Hempensermeerpolder tussen Leeuwarden en Wergea. Foto: Herman Zeilstra.