Wij vervangen een deel persleiding onder de A31

  • geplaatst op 04-06-2020 09:40

Wij vervangen een deel persleiding onder de A31 tussen Menaldum en Dronrijp. De leiding, die rioolwater uit de regio afvoert naar de waterzuivering in Franeker, is op deze locatie aan het einde van zijn levensduur. De werkzaamheden starten deze week en zijn begin juli klaar. Het verkeer wordt tijdens het werk omgeleid.

De voorbereidingen voor het vervangen van de persleiding onder de A31 zijn afgerond. Twaalf kunststof leidingen zijn aan elkaar gelast tot één lange persleiding van ongeveer 250 meter. We brengen vanaf deze week de leiding met een gestuurde boring onder het viaduct van de A31 en de minirotonde aan de Skries in Dronrijp aan. Daarna wordt de nieuwe persleiding aangesloten op de bestaande persleiding.

Verkeershinder

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, worden fietsers en automobilisten tijdelijk omgeleid. Dit wordt in de omgeving met borden aangegeven.

Schoon water

Wij beheren 825 kilometer aan persleidingen om afvalwater vanuit 275 rioolgemalen af te voeren naar in totaal 27 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Op de waterzuiveringen wordt het water gezuiverd en vervolgens teruggestort in het oppervlaktewater. Op deze manier werken we aan schoon water in Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier.