Wij versterken de laatste kilometer Lauwersmeerdijk

  • geplaatst op 15 april 2021 om 09:14

Wij zijn na het stormseizoen gestart met de versterking van de laatste 1,1 kilometer van de Lauwersmeerdijk. Het gaat om het deel tot aan de Cleveringsluizen. Dit is het laatste traject van de dijkversterking dat in 2019 van start ging. Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en wordt naar verwachting in september 2021 afgerond.

De Lauwersmeerdijk voldeed niet meer aan de landelijke veiligheidseisen. Vervanging van de asfaltbekleding en het versterken van de dijk met verkalitblokken was nodig om hoge golven ook in de toekomst tegen te kunnen houden. Verkalitblokken zijn betonblokken die door een zogenoemd ’interlocksysteem’ met elkaar in verbinding staan.

Werk met werk

Naast de versterking van de dijk herstellen we de onderhoudsweg tussen de dijk en de Bantpolder. Ook komt er een bredere dijktrap bij de hoek van Bant.

Hinder voor passanten

Van maandag tot en met vrijdag is de dijk afgesloten voor passanten. In het weekend is de dijk toegankelijk als er geen werkzaamheden plaatsvinden. De dijk is dan bereikbaar vanaf de hoek van Bant.

Landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterkingsprojecten zijn onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Met dit programma verbeteren waterschappen, Rijkswaterstaat en markt- en kennisinstituten de komende dertig jaar ruim 1.300 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen om overstromingen in Nederland te voorkomen. Een onderdeel hiervan zijn ook de dijkversterkingsprojecten Koehool-Lauwersmeer en Schiermonnikoog. Het is de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.