Wij verhogen de waterkering in omgeving Nes

  • geplaatst op 07 januari 2020 om 16:10

Wij verhogen de waterkering in de omgeving van Nes, gemeente Heerenveen. Het gaat om kleine delen van deze kering langs de Nesker Sylroede en de Burstermerrak tussen Nes en Pean. Deze voldoet op een paar plekken niet aan de vereiste hoogte en stabiliteit. Daarom verhogen we de kering op deze locaties en verstevigen we deze met nieuwe beschoeiing.

Wij werken constant aan een goed functionerend watersysteem. Het verbetert een deel van de waterkeringen waarna deze voldoen aan de eisen. Met het verbeteren van de waterkeringen beperken we de wateroverlast in de omgeving Nes.

Schoon water voor waterplanten en -dieren

Ook worden natuurvriendelijke oevers op enkele locaties verbeterd of aangelegd. Een aantal sloten en vaarten wordt daar breder gemaakt en de oevers langzaam aflopend. Daar profiteren waterplanten en  -dieren van. Dit worden ook wel natuurvriendelijke oevers genoemd. Vooral waterplanten en riet zuiveren het water en zorgen dus voor een betere waterkwaliteit.

Planning

We hebben het grootste deel van de oevers en kaden in het gebied al eerder aangepakt. Nu gaat het om resterende werkzaamheden, veelal op het terrein van particulieren en bedrijven. Volgens planning moet het werk voor september 2020 klaar zijn.

image.jpg