Wij stellen de verduurzaming slibverwerking uit

  • geplaatst op 14 september 2020 om 14:15

Ons algemeen bestuur neemt op 6 oktober 2020 een nieuw besluit over het project ‘Duurzame slibverwerking’. In 2018 werd groen licht gegeven voor deze ambitieuze verduurzaming. Dit zou samengaan met de renovatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Leeuwarden en de slibontwateringsinstallatie in Heerenveen. Door nieuwe inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen zijn de kosten van het project toegenomen. Er zijn andere keuzes nodig voor een duurzame vorm van slibeindverwerking tegen de laagst maatschappelijk verantwoorde kosten.

‘We hebben geconstateerd dat er teveel is veranderd om op de huidige voet door te gaan met het project. Het dagelijks bestuur vindt het niet verantwoord, vooral omdat er financiële tegenvallers zijn. Het kostenplaatje ziet er anders uit dan bij het bestuurlijk besluit in 2018. Dat blijkt uit intern onderzoek. We kunnen nog bij sturen, daarom is uitstel van de verduurzaming van onze slibverwerking nu de beste keuze’, aldus dagelijks bestuurder Otto van der Galiën.

Nieuwe inzichten

De ontwikkelingen voor het duurzaam verwerken van zuiveringsslib gaan snel. Nieuwe kennis en ervaringen, maar ook maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de stikstofproblematiek en de prijsontwikkeling in de markt, hebben geleid tot nieuwe inzichten. Deze veranderingen vragen om een nieuwe discussie en een politieke heroverweging voor verduurzaming. Dit staat voor de eerste helft van 2021 op de bestuurlijke agenda.

Renovatie gaat door

Om het functioneren van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Leeuwarden en de slibontwateringsinstallatie in Heerenveen te blijven waarborgen wordt het algemeen bestuur geadviseerd de investeringen voor de renovatie los te koppelen van de verduurzaming. Hierdoor kan de renovatie tijdig worden uitgevoerd en is er ruimte om de plannen voor verduurzaming te herzien.

Verwerking zuiveringsslib

Wij maken jaarlijks 85 miljoen m3 afvalwater schoon in 27 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Bij dat proces blijft 400.000 m3 zuiveringsslib, een restproduct, over. Op dit moment wordt circa 30 procent van het slib vergist en omgezet in biogas. Vervolgens wordt het slib ontwaterd in de slibontwateringsinstallatie in Heerenveen. Het ingedikte slib wordt nu afgevoerd naar Slibverwerking Noord Brabant in Moerdijk. Daar wordt het gedroogd en verbrand. De ambitie blijft om het zuiveringsslib in eigen beheer te reduceren en om te zetten in duurzame energie voor eigen gebruik. Een van onze klimaatdoelstellingen.