Wij onderzoeken zanderosie onder dijk aan Friese Waddenzeekust

  • geplaatst op 10 september 2020 om 13:28

Wij starten vandaag, donderdag 10 september, een onderzoek naar het faalmechanisme piping (zanderosie onder de dijk) aan de Friese Waddenzeekust. De proefopstelling staat in de voormalige Waddenzeedijk Vijfhuisterdijk boven Hallum. We voeren het onderzoek in samenwerking met Deltares en Fugro uit. De proef is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Het onderzoek loopt een week en moet aantonen wat de sterkte van het getijdenzand aan de Friese Waddenzeekust is en of het zogenoemde ‘faalmechanisme piping’ kan ontstaan. Uit eerdere onderzoeken blijkt namelijk dat getijdenzand wel twee tot drie keer minder gevoelig is voor het ontstaan van piping dan rivierzand. Het onderzoek wordt uitgevoerd op een natuurlijke afzetting. Dit maakt de proef uniek ten opzichte van laboratoriumproeven. Het faalmechanisme piping is het ontstaan van tunnels onder de dijk door kwelwater tijdens hoogwater.

Faalmechanisme piping

Bij het faalmechanisme piping stroomt er, door het verschil in waterstand aan beide kanten van de dijk, water met zanddeeltjes onder de dijk door. Hierdoor ontstaan kleine tunnels onder de dijk waar water en zanddeeltjes telkens sneller doorheen spoelen. Als dit niet op tijd wordt gestopt, verzwakt de dijk en kan deze doorbreken.

Investering in toekomstige dijkversterkingen

Het onderzoek moet leiden tot een rekenmodel voor dijken op getijdenzand. De resultaten dragen vervolgens bij aan het beter beoordelen van het faalmechanisme piping voor eenderde van de dijken, waaronder de Waddenzeedijken. Er kunnen realistischere faalkansen en dijkontwerpen berekend worden voor het faalmechanisme piping. De resultaten zijn direct van toepassing op het dijkversterkingsproject Koehool-Lauwersmeer, dat zich in de verkenningsfase bevindt. Op deze manier kunnen we de dijken voor nu en in de toekomst versterken en kosten besparen.

Landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het onderzoek is een onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werken het Rijk en de waterschappen met elkaar samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

Wetterskip Fryslân onderzoekt zanderosie onder dijk aan Friese Waddenzeekust

Bé de Winter, lid van ons dagelijks bestuur, start door het aanzetten van een pomp het onderzoek faalmechanisme piping Waddenzeekust.
Fotograaf: Daniël Hartog