We leggen zonnepanelen op rioolwaterzuivering Wolvega

  • geplaatst op 07-05-2020 10:55

Wij gaan ruim 2.300 zonnepanelen plaatsen op de rioolwaterzuivering (rwzi) van Wolvega. Met het project Zon op rwzi’s plaatsen we in totaal ongeveer 35.000 zonnepanelen op 13 van onze zuiveringen. Leeuwarden, Damwoude, Birdaard, Drachten en Gorredijk gingen de rwzi van Wolvega al voor.

Het plaatsen van zonnepanelen draagt voor 17 procent bij aan onze klimaatdoelstelling. De investering in de zonnepanelen verdienen we terug door op de energierekening te besparen en het ontvangen van de jaarlijkse SDE+-subsidie.

In 2020 willen we 40 procent van onze totale energiebehoefte duurzaam opwekken. De plaatsing van de zonnepanelen op 13 zuiveringen vermindert de CO2-uitstoot met 13 procent. De op te wekken zonne-energie op de zuiveringen is bijna 9.000.000 kWh/jaar. Dat staat gelijk aan 3.000 huishoudens. Wij investeren in totaal ruim 14 miljoen euro in het project Zon op rwzi’s. GroenLeven plaatst de zonnepanelen.

Plaatsing zonnepanelen

De dertien zuiveringen waar zonnepanelen worden geplaatst zijn: Leeuwarden, Kootstertille, Birdaard, Damwoude, Dokkum, Drachten, Gorredijk, Joure, Sneek, St.-Annaparochie, Sloten, Warns en Wolvega.

Investeren in duurzame wereld

Met de investering in zonnepanelen dragen wij bij aan een duurzame wereld. De verandering van het klimaat heeft een grote invloed op onze taken. De zeespiegel stijgt en door extreme neerslag moet er meer water worden afgevoerd. In tijden van droogte is er juist meer vraag naar (zoet) water.