Wij leggen zonnepanelen op rioolwaterzuivering Warns

  • geplaatst op 12 oktober 2020 om 09:18

Wij gaan ruim 2800 zonnepanelen plaatsen op de rioolwaterzuivering (rwzi) van Warns. Met het project Zon op rwzi’s plaatsen we in totaal ongeveer 35.000 zonnepanelen op 13 van onze zuiveringen. Leeuwarden, Damwâld, Burdaard, Drachten, Gorredijk en Joure gingen de rwzi van Warns al voor.

Het plaatsen van zonnepanelen draagt voor 17 procent bij aan onze klimaatdoelstelling. De investering in de zonnepanelen verdienen we terug door op de energierekening te besparen en de jaarlijkse SDE+-subsidie te ontvangen.

In 2020 willen we 40 procent van onze totale energiebehoefte duurzaam opwekken. De plaatsing van de zonnepanelen op 13 zuiveringen vermindert de CO2-uitstoot met 13 procent. De op te wekken zonne-energie op de zuiveringen is bijna 9.000.000 kWh/jaar. Dat staat gelijk aan 3.000 huishoudens. We investeren in totaal ruim 14 miljoen euro in het project Zon op rwzi’s. GroenLeven plaatst de zonnepanelen.

Plaatsing zonnepanelen

De dertien zuiveringen waar zonnepanelen worden geplaatst zijn: Leeuwarden, Kootstertille, Burdaard, Damwâld, Dokkum, Drachten, Gorredijk, Joure, Sneek, Akkrum, Sloten, Warns en Wolvega. De rioolwaterzuivering is twaalfde rwzi waar zonnepanelen worden geplaatst.

Investeren in duurzame wereld

Met de investering in zonnepanelen dragen we bij aan een duurzame wereld. De verandering van het klimaat heeft een grote invloed op onze taken. De zeespiegel stijgt en door extreme neerslag moet er meer water worden afgevoerd. In tijden van droogte is er juist meer vraag naar (zoet) water.