We leggen zonnepanelen op rioolwaterzuivering Joure

  • geplaatst op 14-05-2020 08:53

Wij gaan bijna 800 zonnepanelen plaatsen op de rioolwaterzuivering (rwzi) van Joure. In de tweede fase van het project, dit najaar, komen daar nog eens bijna 6.000 panelen bij. Met het project Zon op rwzi’s plaatsen we in totaal ongeveer 35.000 zonnepanelen op 13 van onze zuiveringen. Leeuwarden, Damwâld, Burdaard, Drachten en Gorredijk gingen de rwzi van Joure al voor.

Tijdens het vergunningstraject uitte een aantal omwonenden zorgen over onder meer de zichtbaarheid en reflectie van de zonnepanelen. Om deze zorgen weg te nemen hebben we de panelen beter in het landschap ingepast. Hierdoor worden de panelen aan het zicht onttrokken.

Zonnepanelen dragen bij aan klimaatdoelstelling

Het plaatsen van zonnepanelen draagt voor 17 procent bij aan onze klimaatdoelstelling. De investering in de zonnepanelen verdienen we terug door op de energierekening te besparen en de jaarlijkse subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

In 2020 willen we 40 procent van onze totale energiebehoefte duurzaam opwekken. De plaatsing van de zonnepanelen op 13 zuiveringen vermindert de CO2-uitstoot met 13 procent. De op te wekken zonne-energie op de zuiveringen is bijna 9.000.000 kWh/jaar. Dat staat gelijk aan het energieverbruik van 3.000 huishoudens. We investeren in totaal ruim 14 miljoen euro in het project Zon op rwzi’s. GroenLeven plaatst de zonnepanelen.

Plaatsing zonnepanelen

De dertien zuiveringen waar zonnepanelen worden geplaatst zijn: Leeuwarden, Kootstertille, Burdaard, Damwâld, Dokkum, Drachten, Gorredijk, Joure, Sneek, Akkrum, Sloten, Warns en Wolvega.

Investeren in duurzame wereld

Met de investering in zonnepanelen dragen we bij aan een duurzame wereld. De verandering van het klimaat heeft een grote invloed op onze taken. De zeespiegel stijgt en door extreme neerslag moet er meer water worden afgevoerd. In tijden van droogte is er juist meer vraag naar (zoet) water.