Wij geven de natuur de ruimte in Boven Tjonger en Grootdiep

  • geplaatst op 22 april 2020 om 11:46

Wij hebben het project in de vaarten Grootdiep en Boven Tjonger afgerond. Naast verbreding van de beide vaarten zijn er in het Grootdiep ook vijf vispassages aangelegd. Door de werkzaamheden tegelijkertijd uit te voeren, hebben de landeigenaren maar één keer overlast gehad.

De Boven Tjonger is over een lengte van 9,5 kilometer gebaggerd en verbreed. Het Grootdiep is over een lengte van bijna 7 kilometer. Door de verbreding is er meer ruimte ontstaan voor water en natuur. Daarnaast kunnen de bredere beken meer water bergen. Daardoor is het gebied beter beschermd tegen overstromingen bij extreme neerslag.

Biodiversiteit

Door de verbreding van de Boven Tjonger en Grootdiep kan bij onderhoud van de bovenloop een twee meter brede strook van waterplanten blijven staan. Het ene jaar aan de ene zijde, het andere jaar aan de andere zijde van de beek. Zo ontstaat een permanent leefgebied voor het waterleven. De overgang naar de droge oever geeft ruimte aan libellen, reptielen en andere dieren. Voor vissen als de snoek is het een goede plek om te schuilen of te paaien. Als de (water)planten zich goed ontwikkelen, neemt de biodiversiteit (de verscheidenheid aan planten- en diersoorten) verder toe.

Vispassages

In het Grootdiep zijn de stuwen verwijderd omdat drie van de vier stuwen niet voor vissen passeerbaar waren. Wij hebben deze stuwen vervangen door vispassages, zodat vissen ongehinderd verder kunnen zwemmen. Vispassages zijn V-vormige stuwen, waar vissen in het midden van het water moeiteloos tegen de stroom in kunnen zwemmen. 

Verbetering waterkwaliteit

Met de verbreding van de Boven Tjonger en het Grootdiep en de aanleg van de vispassages verbeteren we de ecologische waterkwaliteit. De maatregelen dragen ook bij aan het beperken van de wateroverlast bij extreme neerslag. Er wordt extra waterberging gecreëerd en watergangen worden natuurvriendelijk gemaakt. Zo houden we het water schoon en is de streek beter beschermd tegen wateroverlast.

Het project is medegefinancierd door de Europese Unie.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland.

foto: infopaneel vispassages Tjonger

Bij het project zijn 3 infopanelen geplaatst, op deze foto het infopaneel ‘vispassages’ met op de achtergrond een vistrap