Wij bouwen eerste circulaire gemaal van Fryslân

  • geplaatst op 02 december 2020 om 09:14

Wij gaan het nieuwe gemaal Kalverdijkje in Leeuwarden volledig circulair bouwen. Bij circulair bouwen draait het om slim gebruik van grondstoffen, producten en goederen, waardoor deze oneindig kunnen worden hergebruikt. We verwachten in februari 2021 van start te gaan met de voorbereidende werkzaamheden. De daadwerkelijke bouw begint vanaf de zomer van 2021. Met de komst van het nieuwe gemaal Kalverdijkje houden de inwoners van Leeuwarden ook in de toekomst droge voeten.

We heffen de gemalen Schieringerweg en Tolhuis in Leeuwarden op en voegen de peilvakken van de twee gemalen samen. Door het samenvoegen van beide peilvakken is het mogelijk één nieuw vispasseerbaar gemaal, het Kalverdijkje, te bouwen. Dit wordt ons eerste circulaire gemaal. We dagen aannemers en ingenieursbureaus uit het eerste volledig circulaire gemaal te bouwen. Met dit innovatieve project willen we leren voor de bouw van toekomstige bouwwerken.

Wat is circulair bouwen?

Bij circulair bouwen wordt het principe van circulariteit toegepast. Dit betekent dat bij de bouw zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen worden gebruikt en zo weinig mogelijk vervuiling plaatsvindt. Hierbij wordt naar de hele keten gekeken, dus niet alleen naar materialen. Dat betekent van het ontwerp tot de bouw en exploitatie van het gebouw.

Bij circulair bouwen komt veel kijken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke en herbruikbare bronnen. Eindige bronnen worden zo efficiënt mogelijk toegepast. Gebruikte materialen worden bij een eventuele sloop weer hergebruikt.

Investeren in duurzame wereld

‘Mei de bou fan in sirkulêr gemaal draacht Wetterskip Fryslân by oan in duorsume wrâld’, aldus Annet van der Hoek, lid van ons dagelijks bestuur. ‘De feroaring fan it klimaat hat in grutte ynfloed op de taken fan ús wetterskip. It seewetter komt heger te stean en troch ekstreme delslach moat mear wetter ôffierd wurde’, zegt Van der Hoek die onder meer innovatie, stedelijk water en duurzaamheid in haar portefeuille heeft.

Gemalen in Fryslân

Een netwerk van bijna 1.000 gemalen, 5.400 stuwen en ongeveer 5.000 inlaten zorgen in ons werkgebied voor het gewenste waterpeil in sloten, kanalen en meren. Dat betekent dat er wordt ingegrepen bij teveel, maar ook bij te weinig water. Is er een tekort aan water, dan wordt er extra water binnen gelaten. Een overschot aan water wordt afgevoerd via spuisluizen en gemalen.