Wij blijven alert op aangespoelde containerspullen

  • geplaatst op 04-01-2019 17:01

De komende periode houden we verscherpt toezicht langs de zeedijk van Zurich tot aan Lauwersoog om te kijken of er spullen zijn aangespoeld. Dit naar aanleiding van de 270 containers die dinsdagnacht overboord zijn geraakt boven het Duitse eiland Borkum. Op basis van de inspecties wordt bekeken waar opruimacties nodig zijn.  De rederij van het schip MSC Zoe is verantwoordelijk voor het opruimen van de goederen die overboord zijn geraakt. Zij heeft hiervoor het bedrijf BDS uit Harlingen ingeschakeld.

Helpen met opruimen

Donderdag 3 januari is de dijk van Ternaard tot voorbij Moddergat door BDS opgeruimd. Daarbij is er hulp geweest van vrijwilligers. Dat stellen we erg op prijs. Via onze social media kanalen houden wij u op de hoogte waar eventueel goederen op de zeedijk zijn aangespoeld.

Gevaarlijke stoffen

Er kunnen ook zakken met gevaarlijke stoffen aanspoelen. Kijk op de website van Veiligheidsregio Fryslân wat u hiermee het beste kunt doen. Hier staat ook een kaartje met actuele opruimlocaties.

Verantwoordelijkheid

De Veiligheidsregio Fryslân is verantwoordelijk voor de coördinatie van de afhandeling van dit incident. Voorlichting aan het algemeen publiek over gevaarlijke stoffen loopt via de Veiligheidsregio Fryslân. Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de keringen en zeedijken houdt toezicht op het opruimen van aangespoelde goederen op de Zeedijk.

Wetterskip Fryslân stelt de veroorzaker (MSC Zoe) aansprakelijk. In nauwe samenwerking met kustwacht, gemeenten, de Veiligheidsregio Fryslân en andere organisaties werken we aan een snelle afwikkeling van deze calamiteit en het voorkomen van verdere verspreiding van afval in de Noordzee en Waddenzee.