Wij besluiten over start eerste fase dijk- en duinversterking Schiermonnikoog

  • geplaatst op 28 januari 2021 om 09:18

Dinsdag 16 februari besluit ons algemeen bestuur over de start van de eerste fase van de dijk- en duinversterking op Schiermonnikoog. Wij willen de Waddenzeedijk en een deel van de duinen op het eiland versterken. Zo kunnen de eilanders ook in de toekomst veilig wonen, werken en recreëren achter de dijk en duinen. De dijk- en duinversterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Wij hebben beoordeeld dat de zeedijk en een deel van de duinen op Schiermonnikoog niet voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Er is geen acuut veiligheidsrisico. De zeedijk is afgekeurd op de bekleding. Zowel de graszoden als asfaltbekleding kunnen in de toekomst bij extreem hoogwater de golfslag onvoldoende tegenhouden. De duinen aan de oostkant van het eiland zijn op enkele plekken afgekeurd, omdat er niet genoeg zand ligt. Dit willen we graag allemaal aanpakken.

Samenwerking

Naast de veiligheidsopgave willen we onderzoeken hoe bestaande opgaves, wensen en initiatieven op het eiland gecombineerd kunnen worden met de dijk- en duinversterking. Denk hierbij aan initiatieven voor de landbouw, natuur, economie en wonen.

Besluit op 16 februari

Op maandag 16 februari neemt ons algemeen bestuur een besluit over de start van de eerste fase van het dijk- en duinversterking Schiermonnikoog: de voorverkenning. In deze fase willen we de opgave voor de dijk- en duinversterking helder krijgen. Ook onderzoeken we in deze periode samen met gebiedspartners de mogelijkheden om ‘werk met werk’ te maken. Door werkzaamheden van verschillende projecten te combineren, kan er efficiënter worden gewerkt en de duur van de overlast op het eiland worden beperkt.

Verkenningsfase

In 2022 zijn we van plan om de verkenningsfase te starten. In deze fase bedenken we samen met inwoners, bedrijven en organisaties slimme en duurzame oplossingen voor het versterken van de zeedijk en een deel van de duinen. Ook worden hierbij de kansen voor natuur, economie, landbouw en wonen onderzocht.

Landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma verbeteren waterschappen, Rijkswaterstaat en markt- en kennisinstituten de komende dertig jaar ruim 1.300 kilometer aan dijken, verspreid over 300 projecten in heel Nederland. Een onderdeel daarvan zijn ook de dijkversterkingen Koehool-Lauwersmeer en de Lauwersmeerdijk. Dit is het grootste dijkversterkingsproject sinds de Deltawerken.