Wetterskipsauto’s in 2023 fossielvrij

  • geplaatst op 04-07-2018 16:47

In 2023 moeten alle Wetterskips-auto's op duurzame energie rijden. Dit heeft het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besloten. De komende 5 jaar worden alle bedrijfsauto’s vervangen door auto's die elektrisch rijden of op biogas. In totaal verwachten wij hiermee over 5 jaar ongeveer 700 ton aan CO2 minder uit te stoten.

Terugdringen van CO2

Wij willen de CO2 uitstoot terugdringen omdat CO2 een belangrijke oorzaak is van klimaatverandering. Hierdoor krijgen we vaker te maken met hoosbuien of juist perioden van droogte. Naast verduurzamen van het wagenpark nemen wij diverse andere maatregelen. Zo bouwen wij een installatie om biogas te produceren uit slib dat overblijft na het zuiveren van afvalwater in de rioolwaterzuiveringen. Ook heeft ons dagelijks bestuur het algemeen bestuur (AB) voorgesteld om een groot aantal zonnepanelen op zuiveringen en andere waterschapsgebouwen te plaatsen. Het AB besluit hier op dinsdag 10 juli over.

Bedrijfswagens in de buitendienst

Wij hebben rond de 180 bedrijfswagens in gebruik voor medewerkers die gemalen, dijken, oevers en kaden beheren en onderhouden en de waterkwaliteit bewaken in heel Fryslân en een deel van het Groninger westerkwartier. Deze werkzaamheden vinden voor het grootste deel plaats in het buitengebied. Dagelijks bestuurslid en portefeuillehouder duurzaamheid Egbert Berenst is daarom blij met het besluit. “Wij werken veel met buitendiensten om ons waterklimaatbeheer zo goed mogelijk uit te voeren. Daar is veel vervoer voor nodig en op deze manier maken we dat zo duurzaam mogelijk.”

Dagelijks bestuurslid Egbert Berenst bij een elektrische auto.

Dagelijks bestuurslid Egbert Berenst.