Wetterskip Fryslân zet deuren open tijdens Week van Ons Water

  • geplaatst op 12 oktober 2017 om 13:45

In de landelijke Week van Ons Water van 18 tot en met 25 oktober 2017 organiseert ook ons waterschap leuke en leerzame activiteiten voor jong en oud over waterveiligheid. Zaterdag 21 oktober openen we de deuren van onze rioolwaterzuivering in Drachten voor publiek. Werelderfgoed Woudagemaal in Lemmer staat op 17, 18 en 19 oktober onder stoom. En op Ameland leer je tijdens een excursie op 18 en 25 oktober alles over de werkzaamheden aan de Waddenzeedijk.

Open dag rioolwaterzuivering Drachten

Altijd al willen zien waar je poep en plas blijft? Kom dan op zaterdag 21 oktober naar de rioolwaterzuivering in Drachten. Op deze dag zie je wat het waterschap doet om het water schoon en veilig te maken en wateroverlast te beperken.

Luchtfoto rioolwaterzuiveringsinstallatie Drachten

Van 10.00 tot 15.00 uur zijn er rondleidingen en diverse activiteiten. De open dag is ook leuk voor kinderen, tot 12 jaar onder begeleiding. Adres: De Hemmen 100, Drachten.

Woudagemaal drie dagen onder stoom

Op 17, 18 en 19 oktober brengt Wetterskip Fryslân het ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer onder stoom om het bedienende personeel in de praktijk op te leiden. Belangstellenden zijn welkom van dinsdag 17 tot en met donderdag 19 oktober tussen 10.00 en 17.00 uur. Een unieke kans om het UNESCO Werelderfgoed in werking te bekijken.

Woudagemaal onder stoom

Nieuw voor bezoekers is de informatie in het bezoekerscentrum en bij inlaatsluis Teroelsterkolk over de relatie tussen het Woudagemaal en de Afsluitdijk. Het Woudagemaal pompt bij extreme weersomstandigheden het overtollige boezemwater naar het IJsselmeer om wateroverlast te beperken. Via de sluizen in de Afsluitdijk wordt het teveel aan IJsselmeerwater afgevoerd naar de Waddenzee.

Excursies langs dijkverbetering Ameland

Bekijk de werkzaamheden aan de Waddenzeedijk, leer meer over de strijd tegen het water en ervaar de techniek van de dijkverbetering. Wetterskip Fryslân organiseert samen met de aannemer een excursie op de woensdagen 18 en 25 oktober van 10.00 tot 12.00 uur. 

Kinderen op Ameland

Het werk aan de dijk is interessant en leerzaam voor jong en oud. Schrijf je van tevoren in voor de excursie bij de VVV in Nes (telefoon 0519-546 546) of het Natuurcentrum Ameland (Strandweg 38, Nes, telefoon 0519- 542 737). Daarna ontvang je informatie over de startlocatie.

Week van Ons Water

Van 18 tot en met 25 oktober vindt de najaarseditie van de landelijke Week van Ons Water plaats. Deze week gaat over waterveiligheid en wateroverlast in en om het  huis. En hoe we als waterschappen samen met inwoners het water de baas kunnen blijven.

Ons land is goed beschermd tegen water, maar blijft kwetsbaar. Door klimaatverandering neemt de kans op overstromingen en wateroverlast toe. In perioden van droogte of hevige regenval stellen we alles in het werk om het waterpeil in sloten en meren goed te houden en wateroverlast te voorkomen.

Kijk voor meer informatie op wetterskip.nl/openhuis en weekvanonswater.nl (externe website)