We verbeteren waterkering Oudega (Sm.)

  • geplaatst op 14 februari 2022 om 17:06

We zijn in januari 2022 gestart met het verbeteren van de waterkering in polder De Gealanden ten zuidwesten van het dorp Oudega (Sm.). De kering langs de Wide Mûntsegroppe is niet hoog en stabiel genoeg. We verbeteren de polderdijk over een lengte van ongeveer 1500 meter. Zo voldoet de kering weer aan de normen en zijn inwoners beschermd tegen wateroverlast. Het werk is naar verwachting in december 2022 klaar. 

De kering voldoet niet aan de eisen

TekstvakWetterskip Fryslân toetst eens in de zes jaar of de waterkeringen in haar werkgebied voldoen aan de gestelde normen. Uit deze toetsing blijkt dat de polderdijk langs de Mûntsegroppe door de veenondergrond en de achterliggende sloot hieraan niet voldoet.

Verbeteren kering

Daarom gaat Wetterskip de kering verhogen en verbreden. Hiervoor wordt de huidige teensloot achter de kering gedempt. Op enkele meters achter de verbeterde kering graaft het waterschap een nieuwe sloot. Deze sloot krijgt een plasdrasoever voor plant en dier. Als de kering op hoogte is, is het achterliggende gebied weer beschermd tegen wateroverlast. De kering kan dan weer dertig jaar mee.

Overlast voor de omgeving

Het waterschap kan enige hinder door werkzaamheden niet voorkomen. Er is zicht op bouwverkeer en machines in het veld en er kan enige geluidsoverlast ontstaan. Woningen en de weg blijven bereikbaar tijdens de uitvoering.

Voor het ophogen van de kering langs de Wide Mûntsjegroppe voert aannemer De Waard Grondverzet b.v. uit Zeewolde -die het werk in opdracht van Wetterskip uitvoert- grond aan via het water. Deze grondaanvoer start medio februari. Uiteraard probeert het waterschap de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Kosten

De totale kosten voor het verbeteren van de waterkering in Oudega (Sm.) bedragen ongeveer 1 miljoen euro. Het werk is naar verwachting in december 2022 klaar.

 Kaart verbeteren waterkering Oudega (Sm.) 2.jpg

 De waterkering die we verbeteren staat op de kaart met een rode lijn aangegeven. Dit traject sluit aan de oostkant aan op het projectgebied ‘Oudega aan het water’ (blauwe lijn). Dit is een provinciaal en gemeentelijk project, waaraan ook we deelnemen.