We verbeteren kering langs It Swin

  • geplaatst op 03 juni 2020 om 16:34

We starten woensdag 3 juni 2020 met het ophogen van 800 meter waterkering langs de vaart It Swin ten oosten van Reduzum. Ook wordt de kering verstevigd en verbeterd. Uit onze zesjaarlijkse hoogtetoets blijkt dat gedeelten van de kering niet meer voldoen aan de eisen. De werkzaamheden zijn uiterlijk half juni klaar.

Inwoners zullen weinig hinder ondervinden van de werkzaamheden aan de kering. Wel worden wandelaars vanaf 3 juni omgeleid via een tijdelijk wandelpad. Dit is afgestemd met de gemeente. Deze omleiding duurt tot half juni. We geven ter plaatse de alternatieve wandelroute aan.

Werkzaamheden

Het transport van de grond duurt een kleine 2 weken. Zodra dit is afgerond, wordt het tijdelijke wandelpad opgeheven en de baan rijplaten opgeruimd. De werkzaamheden aan de kering nemen een langere periode in beslag. De aannemer levert de uiteindelijk ingezaaide kering voor 1 september op. Het streven is eerder, maar dat hangt af van de weersomstandigheden af.

Kaartje kade verbetering langs it Swin Reduzum.jpg
Kaart verbetering kering langs It Swin in Reduzum. 

Uitleg bij kaart

De lengte van de te verbeteren kering (800 meter) is aangegeven in oranje.  De blauwe lijn geeft de transportroute aan. Hier leggen we een baan rijplaten neer, waarover de grond wordt getransporteerd naar de overslag. Over deze rijplaten wordt ongeveer 3000 kubieke meter grond getransporteerd naar het overslagpunt (rode stip). Hier zet een kraan met lange giek de grond naar de overkant van de vaart (in oranje aangegeven). De gele lijn geeft de tijdelijk omgelegde wandelroute aan.

Coronamaatregelen

Ons werk behoort tot de vitale processen van de samenleving. Onze dienstverlening gaat tijdens de coronacrisis, daar waar mogelijk, dan ook gewoon door. Dus ook de uitvoering van onze projecten. Daarbij volgen we de richtlijnen van het RIVM. Wij vragen inwoners van Fryslân en het Groninger Westerkwartier ook deze richtlijnen te volgen als er contact nodig is.