Wetterskip Fryslân start met baggeren Hallumer Feart

  • geplaatst op 07-11-2019 11:37

Half december starten wij met het baggeren van de Hallumer Feart over een totale lengte van 5 kilometer. We maken het gedeelte tussen de Dokkumer Ee en de Ljouwerterdyk in Hallum dieper voor een betere wateraanvoer naar het verderop gelegen gemaal De Heining bij Marrum. Door het dieper maken van de vaart verbetert ook de waterkwaliteit. Dit is goed voor planten, dieren en gezonder voor de mens.

Inmiddels hebben we de waterbodem (bagger) van de Hallumer Feart gecontroleerd op de aanwezigheid van verontreinigde stoffen. Van de 55.000 kubieke meter (m3) bagger moet ongeveer 7.000 m3 vervuild baggerslib (vanaf de Ljouwerterdyk tot net buiten de dorpskern) worden afgevoerd. De overige 48.000 m3 wordt in een weilanddepot gestort.

Weiland wordt baggerdepot

De aannemer start maandag 11 november met de aanleg van het baggerdepot. De 7 hectare wordt aangelegd langs de Noordermiedweg ten noorden van de Hallumer Feart tussen Hallum en Tergrêft. Dit weiland wordt speciaal ingericht om de baggerspecie te kunnen opslaan. Vanaf medio december kunnen we de bagger (48.000m3) met een baggerzuiger via persleidingen naar het weilanddepot transporteren.

Enige hinder voor vaarverkeer

Als de Hallumer Feart tot de vaste bodem is gebaggerd, voldoet deze ruimschoots aan de benodigde diepte. De vaart is door de week afgesloten. In de weekenden is de vaart wel open. De baggerwerkzaamheden zijn naar verwachting begin mei 2020 klaar. Het bedrijf Ippel Dredging uit Koudum voert het werk in opdracht van het waterschap uit.

Bagger is een natuurlijke laag

Bagger is een laag van zand, slib en andere lagen op de waterbodem die elk jaar ongeveer 2 centimeter groeit. Dit is een natuurlijk proces. De laag ontstaat bijvoorbeeld door afgestorven waterplanten en bladeren.