Wetterskip Fryslân staat voor unieke vervangingsklus

  • geplaatst op 22 maart 2018 om 16:45

Wij vervangen dit voorjaar drie grote duikers in de Lege Walden, in de omgeving van Akmarijp. Uniek aan deze renovatieklus is het enorme formaat: één buis is bijna 50 meter lang en heeft een doorsnee van 1,60 meter. Voor het plaatsen zijn 2 kranen nodig. De 1e is vandaag bij de Zijltjessloot in Akmarijp vervangen.

Per duiker denkt Wetterskip Fryslân een maand werk nodig te hebben. De afwatering naar het gemaal wordt dan tijdelijk gestremd. Voor het achterliggende deel van de polder wordt dan tijdelijk een pompinstallatie aangebracht, die het water direct lost op de Friese boezem. De andere twee duikers worden later dit voorjaar geplaatst. Eén nabij Ballingbuer en één bij Akmarijp. De gebruikte buizen zijn van glasvezel versterkt kunststof, zogenaamde GVK-buizen van leverancier Hobas.

Jaren ‘60

De huidige buizen, gelegen onder de Zijltjessloot en de Lijksloot, dateren uit de jaren ’60. Ze zijn toen geplaatst om de polders aan elkaar te koppelen. Maar nu zijn de duikers niet meer geschikt voor een goede afwatering. Ze zijn deels ingezakt en de constructies zijn verouderd. Zo kan het water in het gebied niet meer goed bij het poldergemaal komen. Dat kan wateroverlast veroorzaken.

Met het plaatsen van de drie grote duikers wordt de afwatering weer hersteld. En zo loopt het water op de drie locaties waar het watersysteem van polder de Lege Walden de boezemvaarten Zijltjessloot bij Ballingbuer en Terkaple en de Lijksloot bij Ballingbuer kruist, weer goed door.


Wetterskip Fryslân plaatst de eerste duiker in een serie van drie bij de Zijltjessloot in Akmarijp.


Wetterskip Fryslân vervangt dit voorjaar drie grote duikers.
Uniek aan deze renovatieklus is het enorme formaat; één buis is bijna 50 meter lang en heeft een doorsnee van 1,60 meter. Voor het plaatsen zijn twee kranen nodig.

Video