Wetterskip Fryslân nodigt aannemers uit zich te melden voor aanbestedingen

  • geplaatst op 13-01-2016 14:48

Wetterskip Fryslân biedt aannemers de mogelijkheid om zich in te schrijven voor diverse werkzaamheden, via de zogenaamde “Longlisten”. Op deze lijsten staan aannemers die beschikken over de juiste ervaring, vakdisciplines en kerncompetenties voor  diverse soorten werk.  Wetterskip Fryslân wil hiermee op een objectieve en transparante wijze de inschrijvers selecteren bij onderhandse aanbestedingen.

Hoe kunt u meedoen? Om in aanmerking te komen voor een positie op een Longlist zodat u mee kunt doen met de onderhandse aanbestedingen van Wetterskip Fryslân, moet u 2 stappen zetten.

Stap 1: Registreren

  • U moet zowel uw bedrijf als de betreffende contactpersoon registreren bij het digitale aanbestedingsplatform Negometrix. De registratie is gratis.
  • Heeft u zich al geregistreerd? Controleer of uw contactgegevens correct zijn en of de juiste contactpersoon in Negometrix staat.

Stap 2: Aanmelden 

  • Ga naar Negometrix voor toegang tot de betreffende ‘tender’ (aanbesteding).
  • Klik op het tabblad “DAS, Sociaal Domein & Erkenning” en type de zoekterm "longlisten" in de zoekbalk.
  • U maakt uw aanmelding voor plaatsing op de Longlist aan binnen de bedoelde tender.

Op Negometrix vindt u een uitgebreide beschrijving van de aanmeldingsprocedure en de spelregels die hierop van toepassing zijn.

Wat gebeurt er na uw aanmelding?

Na beoordeling van uw aanmelding krijgt u bericht of uw aanmelding is goedgekeurd en of u op de Longlisten bent geplaatst. In het geval uw aanmelding niet is goedgekeurd, krijgt u daarover bericht. Vervolgens wordt u in de gelegenheid gesteld om uw aanmelding aan te passen en opnieuw in te dienen. 

Wie komen er op de Shortlisten en Longlisten terecht?

Voor de Shortlisten zijn aannemers uitgenodigd waarmee Wetterskip Fryslân in het recente verleden positieve ervaringen heeft opgedaan. Voor het inrichten van de Longlisten nodigt Wetterskip Fryslân de gehele markt uit om zich aan te melden en de geschiktheid voor bepaalde werkzaamheden aan te tonen.

Hoe werken de Shortlisten en Longlisten precies?     

De Short- en Longlisten zijn onderverdeeld naar soorten werk, vakdisciplines en kerncompetenties, op basis waarvan Wetterskip Fryslân per opdracht zoekt naar de juiste match. Bij het inrichten van deze Longlisten hanteert Wetterskip Fryslân een zogenaamde doorlopende selectie, waarbij partijen zich op elk gewenst moment kunnen aanmelden.

Waarom werkt Wetterskip Fryslân met Shortlisten en Longlisten?

Wetterskip Fryslân werkt voortaan met Shortlisten en Longlisten, om drie redenen.

  • Wij vinden het belangrijk om de selectie van aannemers op een objectieve en transparantie manier uit te voeren. Dit wordt ook door de Aanbestedingswet voorgeschreven aan aanbestedende diensten.
  • Wetterskip Fryslân wil ondernemingen die normaal gesproken “niet in beeld zijn” toch de mogelijkheid te bieden om uitgenodigd te worden voor onderhandse aanbestedingen.
  • Wij willen de administratieve lasten bij onderhandse aanbestedingen verminderen. Het gebruik van het digitale aanbestedingsplatform Negometrix levert hier een bijdrage aan.

Uitbreiding inkoopbeleid

Het bestaande Inkoop- en aanbestedingsbeleid van Wetterskip Fryslân is uitgebreid met de Uitvoeringsrichtlijn Selectieprocedure Onderhandse aanbestedingen (pdf, 324 kB).