Wetterskip Fryslân levert vispassage en brug op in Ecomunitypark Oosterwolde

  • geplaatst op 28-01-2019 15:00

Een nieuwe vispassage in het Kleindiep en een brug in het Ecomunitypark in Oosterwolde, zijn maandag 28 januari opgeleverd. Wethouder Jouke Jongsma van de gemeente Ooststellingwerf en Marian Jager, dagelijks bestuurslid van Wetterskip Fryslân, verrichtten de officiële handeling door de inlaat open te draaien.

Bij de aanleg van het Ecomunitypark is gekeken of de vismigratie versterkt kon worden door in het park een verbinding aan te leggen tussen het Kleindiep en de Opsterlandse Compagnonsvaart. Deze verbinding was nodig om een vispassage aan te leggen. Met de aanleg van de vispassage is nu een verbinding gemaakt tussen de beide watersystemen. Vissen kunnen nu vanuit het IJsselmeer via de Tjonger zonder belemmeringen naar de Compagnonsvaart - heen en weer - zwemmen.

Daarnaast maakt de nieuwe verbinding het voor Wetterskip Fryslân mogelijk extra water in het Kleindiep te brengen, wat weer positief is voor de ecologie.

De aanleg van een brug was nodig om de fietsroute richting Appelscha in stand te houden.

Het resultaat

Door de samenwerking met de gemeente Ooststellingwerf en het Ecomunitypark kon het project worden gerealiseerd. Het resultaat van de samenwerking mag er zijn: een natuurlijke vispassage bestaande uit een aantal bekkens. Het plaatsen van een duurzame brug waarbij bij het ontwerp rekening is gehouden met de omgeving. En de plaatsing van een inlaat op de grens Compagnonsvaart – Kleindiep. Deze reguleert het water vanuit de Compagnonsvaart. Wetterskip Fryslân beheert deze inlaat.

 Plaatsing vispassage en nieuwe brug in Oosterwolde

 

 

 

 

 

 

 

 
Een samenwerking tussen de gemeente Ooststellingwerf, Wetterskip Fryslân en het
Ecomunitypark heeft geresulteerd is een vispassage bestaande uit een aantal
bekkens en de plaatsing van een duurzame brug. Op de grens Compagnonsvaart –
Kleindiep is er bovendien een inlaat geplaatst die het water reguleert vanuit
de Compagnonsvaart. Wethouder Jouke Jongsma van de gemeente Ooststellingwerf
en Marian Jager, dagelijks bestuurslid van Wetterskip Fryslân, verrichtten de
officiële handeling door de inlaat open te draaien.