Wetterskip Fryslân in actie om lokale wateroverlast in de polders te beperken

  • geplaatst op 16 september 2017 om 20:27
De hevige hoosbuien van de afgelopen uren hebben vooral in het noordoosten van Fryslân geleid tot hoge waterstanden in de polders. Dit komt omdat er in korte tijd meer neerslag is gevallen dan de sloten en gemalen kunnen verwerken. De poldergemalen draaien op volle toeren. Onze medewerkers houden de werking extra in de gaten. Sloten worden gehekkeld, duikers doorgespoten en krooshekken van gemalen gereinigd.

Waterafvoer polders

De waterstand in de polders kan de komende dagen nog hoog blijven. De afvoer van het water naar de Friese boezem kost enkele dagen. Door de hevige regenval van afgelopen week stond het water op sommige plekken al hoog. De bodem is behoorlijk verzadigd en neemt weinig water meer op. Daarnaast zijn sloten deels nog begroeid met waterplanten die de afvoer kunnen belemmeren. Met de extra maatregelen proberen we het water van de polders zo snel mogelijk af te voeren.

Meld overlast

Grondgebruikers die overlast hebben door hoog water op hun perceel, of verstopte duikers ontdekken of andere zaken die een goede waterafvoer kunnen belemmeren, kunnen dit melden via het algemene nummer van Wetterskip Fryslan: 058 – 292 22 22 of (buiten kantooruren) het Milieu-Alarmnummer: 058- 212 24 22.