Wetterskip Fryslân houdt water langer vast door verhoging waterpeil in polders

  • geplaatst op 12-12-2018 12:55

Droogte nog lang niet voorbij

Het waterpeil in de poldersloten gaat tijdelijk omhoog. De verhoging is niet overal gelijk, omdat het gewenste peil in de verschillende poldersloten varieert. Door de peilen te verhogen, probeert het waterschap het grondwater aan te vullen. Door de droge zomer en het droge najaar is de stand van het grondwater nog steeds veel te laag. Vooral in de zand- en kleigebieden. Met deze maatregel komt het waterschap tegemoet aan de wens van de boeren en grondeigenaren. Een goede grondwaterstand is belangrijk voor de gewassen en de natuur.

Water langer vasthouden

Door de waterstand in de poldersloten hoger te houden, houden we het regenwater langer vast en krijgt het de tijd om door te sijpelen naar de diepere grondwaterlagen. Eerder heeft het dagelijks bestuur besloten de stuwen in vaarten en sloten in zomerstand te laten staan. Met deze maatregelen kan het waterschap een kleine bijdrage leveren aan de verhoging van de grondwaterstand. Om het grondwater weer volledig op peil te krijgen, zou het 200 dagen aanhoudend moeten regenen. Het dagelijks bestuur heeft een tijdelijke ontheffing aangevraagd voor de verhoging van het waterpeil naar 40 centimeter onder het maaiveld. De maatregel gaat in zodra de watervergunning is verleend en loopt tot de start van het groeiseizoen.