Wetterskip Fryslân houdt de waterstanden extra in de gaten

  • geplaatst op 17 maart 2018 om 16:39

Door de harde oosterwind stuwt het water in het westen van de provincie flink op. Hierdoor is de waterstand daar lokaal op de boezem hoger dan normaal. We voeren het te veel aan water af via het Hooglandgemaal, de sluis bij Hindeloopen en de inlaten Tacozijl en Teroelsterkolk bij Lemmer. Naar verwachting neemt de wind in de loop van zondagmiddag af.

Sluis bij Hindelopen

[foto: sluis bij Hindeloopen]