We gaan op zoek naar een nieuwe dijkgraaf

  • geplaatst op 10-07-2019 10:04

We starten met de werving van een nieuwe dijkgraaf. Dat besloot het algemeen bestuur tijdens de vergadering van dinsdag 9 juli 2019 door het vaststellen van de ‘Verordening benoeming dijkgraaf Wetterskip Fryslân 2019’ conform de Waterschapswet. Het bestuur heeft ook een vertrouwenscommissie samengesteld die de benoeming zal voorbereiden. De huidige dijkgraaf, Paul van Erkelens (66), gaat per 1 januari 2020 met pensioen.

Dagelijks bestuurder Jan van Weperen en secretaris-directeur Oeds Bijlsma adviseren de commissie. De vertrouwenscommissie bestaat uit vier leden van het algemeen bestuur:

  • Tieneke Clevering (Water Natuurlijk) en Henk Mulder (PvdA) namens de oppositie
  • Wigle Sinnema (geborgd ongebouwd) en Piet Kuipers (CDA) namens de coalitie.

Procedure nieuwe dijkgraaf

Eerst wordt een profielschets gemaakt. Op dinsdag 10 september tijdens een commissievergadering wordt de profielschets besproken. Op maandag 16 september stelt het algemeen bestuur de profielschets vast. Daarna komt een vacature waarop iedere belangstellende kan reageren. Tijdens de vergadering op dinsdag 19 november geeft de vertrouwenscommissie hun aanbeveling.